Vastgoed & Campus, Universiteit Utrecht

Partner in Utrecht

Vastgoed & Campus (V&C) ontwikkelt en realiseert huisvesting, gebiedsontwikkeling en energie ten behoeve van de kerntaak onderzoek en onderwijs voor ca. 6.700 medewerkers en 30.000 studenten. Dit houdt in dat we ruim 325ha aan eigen grond en ca. 650.000 m2 vastgoed hebben. Variërend van monumentaal binnenstedelijk vastgoed, onderwijsgebouwen, dierenklinieken, kantoren, hightech labs, botanische tuin en eigen energiecentrale. V&C is opdrachtgever voor zowel nieuwbouw, herontwikkeling als ontmanteling (sloop).

Duurzaamheid is centraal gesteld in de uitvoering van de kerntaken en bedrijfsvoering van de Universiteit Utrecht (UU). V&C ontwikkelt toekomstbestendig vastgoed. Circulariteit is voor ons geen doel op zich, maar een van de vier belangrijke thema’s (naast gezonde-, energie-opwekkende- en flexibele gebouwen). De rode draad in onze vastgoedstrategie wordt gevormd door ‘sturen op waarde’, wat neerkomt op functioneel, duurzaam en betaalbaar vastgoed. ‘Waarde’ in de ruimste zin van het woord: toekomstwaarde, waardevernietiging voorkomen, waarde toevoegen, waarderen, een hoger adaptief vermogen, van toegevoegde waarde zijn voor een gezonde en veilige (werk)omgeving en kwaliteit voor de lange termijn. Levensduurkosten (TCO) spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. Iedere keuze die gemaakt wordt heeft invloed op uitgaande- en inkomende materialen (grondstoffen, producten en elementen) en telkens weer moet een afweging worden gemaakt vanwege de impact van de keuze voor ‘nu’, maar vooral voor lange termijn. Dit geldt voor nieuw te realiseren vastgoed, maar zeker ook hetgeen dat er al staat. Vroeg of laat komt voor ieder gebouw(deel) een besluit voor herontwikkeling, renovatie of ontmanteling. Hoogwaardig herbestemmen (van grondstoffen tot gebouwdelen) stimuleren en waardevernietiging voorkomen zijn belangrijke uitgangspunten voor ons.

De rol die V&C heeft in de transitie naar een circulaire economie heeft alles te maken met bovenstaande. ‘Sustainability’ is een belangrijk strategisch thema van de UU. Door de brede maatschappelijke functie die de universiteit heeft, wordt vanuit zowel de wetenschappelijke kant als vanuit de bedrijfsvoering een bijdrage geleverd aan een duurzame samenleving. “Practice what we teach”.

V&C is partner van Cirkelstad om binnen het brede netwerk zowel kennis te delen als kennis op te halen. Het circulaire ‘systeem’ en bijbehorende kennis, kansen, innovaties, businessmodellen, discussiepunten en netwerk is enorm aan het groeien en erg dynamisch. Cirkelstad helpt door overzicht te geven, te informeren, (het netwerk) te faciliteren en te verbinden, maar is tevens een goede sparringpartner. Door de link die wij hebben met onze wetenschappers en onderzoekers ontstaat weer een extra netwerk. Denk hierbij aan het Copernicus Institute, Bio-Inspired Innovations, Solar Energy, etc.