Gemeente Harderwijk

Partner in Harderwijk
Bert van Bijsteren - Wethouder Duurzaamheid, Economie en Toerisme

Harderwijk is een prachtige, historische Hanzestad op de Veluwe en aan het Wolderwijd. Een knusse stad die bruist van gezelligheid en culinair genieten. Maar ook een stad met circulaire ambities. 

Circulariteit betekent voor Harderwijk stap voor stap afscheid nemen van de weggooimaatschappij, producten hun waarde laten behouden en het gebruik van primaire grondstoffen verminderen. 

Harderwijk sluit aan bij de landelijke doelstellingen om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 een circulaire samenleving te hebben bereikt. En stelt ook eigen doelen. Zo wil de gemeente voedselverspilling verminderen, circulaire startups in Harderwijk een kans geven, minder primaire grondstoffen verbruiken in de bouw en inwoners ondersteunen zelf aan de slag te gaan met circulariteit . 

De gemeente Harderwijk heeft een voorbeeldfunctie door circulair in te kopen en circulair te bouwen, maar vindt het ook belangrijk om samen met inwoners en ondernemers concrete circulaire projecten te starten. Cirkelstad is een van die projecten. Cirkelstad is voor Harderwijk een belangrijk platform waarin kennis en ervaring gedeeld worden en waar betrokken Harderwijkse partners en de gemeente zich gezamenlijk  inzetten om de circulaire bouweconomie verder te brengen.   

We kijken uit naar de samenwerking met Cirkelstad en hopen veel inspiratie op te doen zodat we gezamenlijk stappen kunnen gaan zetten naar een Circulair Harderwijk!