Gemeente Leiden

Partner in Regio 071
Yvonne van Delft - Wethouder Werk, Inkomen, Economie, Cultuur & Afvalbeleid

Nederland, en dus ook Leiden, werkt eraan om in 2050 volledig circulair te zijn. De vele bouwontwikkelingen in de Leidse regio bieden mooie kansen om een circulaire werkwijze in de bouwsector te stimuleren. Daar kunnen we een groot effect mee bereiken!

Samen met de stad werken we hiernaar toe, waarbij het afval van het ene bedrijf de grondstof van de ander wordt. Dit vraagt van ons allemaal een andere kijk op afval, bouwen en inkoop van grondstoffen. Daar gaan we de komende jaren mee aan de slag. We bevorderen dat bedrijven en inwoners in Leiden actief bijdragen aan deze transitie. Zo bereiden we Leiden voor op de duurzame economie van de toekomst. Dat draagt bij aan het milieu, de bedrijvigheid en werkgelegenheid.