Hedgehog Company

Partner in Amsterdam
Joost Walterbos en Philip Kuipers - Co-Founders
Wij hebben een nieuwe denkwijze voor de immense bouwopgave, wij bieden een nieuw perspectief. Hierin nemen we de context van een gebied en uitgangspunten voor duurzaamheid als beginpunt.  Zo ontstaat een beeld van wat er mogelijk is op het gebied van stikstofuitstoot en duurzaamheid. 
 
Vanuit dit kader ondersteunen we projectontwikkelaars, architecten, en opdrachtgevers in de transitie naar écht duurzaam bouwen. Hierin staan biobased bouwen, stikstofvrij bouwen, en een gezonde leefomgeving in de gebruiksfase centraal.
 
Ook buiten de bouw willen wij een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendig Nederland. Wij helpen MKBers met een duidelijk stappenplan om in 2030 volledig CO2 neutraal te zijn. 
 
Door onderdeel te worden van Cirkelstad willen we nog meer partners bereiken die onze visie delen en aan een gezamenlijk, duurzame bouw werken.