Hedgehog Company

Partner in Amsterdam
Joost Walterbos en Philip Kuipers - Co-Founders

Wij staan voor een nieuwe denkwijze in de immense bouwopgave, een nieuw perspectief. Hierin nemen we als uitgangspunt de context van een gebied en uitgangspunten voor duurzaamheid. Dit tekent een beeld wat er mogelijk is op het gebied van stikstofuitstoot en duurzaamheid. Met dit als kader ondersteunen we projectontwikkelaars, architecten, en opdrachtgevers in de transitie naar écht duurzaam bouwen. Hierin staan biobased bouwen, stikstofvrij bouwen, en een gezonde leefomgeving in de gebruiksfase aan de grondslag. Ook buiten de bouw willen wij een groots mogelijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendig Nederland. Wij helpen met een duidelijk stappenplan MKBers om in 2030 volledig CO2 neutraal te opereren. Door onderdeel te worden van Cirkelstad willen we nog meer partners bereiken die onze visie delen en gezamenlijk duurzame bouw uitvoeren.