Inbo

Partner in Utrecht
Aron Bogers - Architect partner

In de huidige tijd gaat architectuur over zo veel meer dan alleen een gebouw en de vormgeving van materiaal op zich. Wat is de toegevoegde waarde van dat wat we maken? Welke problemen lossen we er mee op? Hoe kunnen we goed gedrag stimuleren bij de eindgebruiker? Het terugdringen van de milieu-impact en de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken horen bij de opgaven. Kortom, de huidige tijd vraagt om anders denken en een vernieuwde aanpak.

Inbo wil circulair ontwerpen en bouwen naar een hoger plan tillen. Wij kijken naar het totale productieproces en zoeken samen met anderen naar een vanzelfsprekende nieuwe realiteit, waarin slimme duurzame oplossingen en esthetiek hand in hand gaan, waarin kringlopen worden gesloten. Hierbij betrekken we ook de eindgebruiker actief in het proces, zodat er communities kunnen ontstaan en het resultaat wordt geoptimaliseerd.

Cirkelstad faciliteert de dialoog. Hier krijgt de circulaire economie betekenis, gelijkgestemden kunnen de krachten bundelen en samen zorgen voor de vooruitgang die nodig is.

 

Aron is een van de leden van de Raad van Toezicht. Een interview met Aron verscheen eerder in het Stadsblad.