Infinity

Partner in Utrecht
Rowin Oosterink - Eigenaar

Infinity richt zich op het creëren van inspirerende, fraaie en circulaire leefomgevingen, waar je met plezier in verblijft en tot optimale prestaties kan komen. Leefomgevingen waarbij organisaties, gebouwen en de omgeving onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, adaptief zijn en meebewegen met veranderende behoeften nu en in de toekomst.

Om dit te bereiken moeten we op technisch, organisatorisch en procesmatig vlak innoveren. Hier ligt de kracht van infinity. Infinity helpt organisaties om hun circulaire ambities voor huisvesting en omgeving concreet te maken. Samen met de ruimtelijk-functionele, technische en architectonische ambities ontwikkelt infinity een totaalvisie en werkt deze uit tot een integraal concept en programma van eisen. infinity verzorgt het projectmanagement en zet innovatieve samenwerkingen op tussen opdrachtgevers, gebruikers en marktpartijen. Cirkelstad biedt een mooi platform om te ontmoeten, te leren en om samen te werken aan een circulaire leefomgeving. Alleen door samenwerking kunnen we echte transitie teweeg brengen.