Over Morgen

Partner in Amersfoort
Thijs Aarden - Impact maker circulaire leefomgevingen

Over Morgen maakt werk van een duurzame en circulaire leefomgeving. Dit doen wij in praktijk in gebieds-en vastgoedontwikkelingen en in visies, beleid en programma’s voor organisaties. Met projectontwikkelaars, woningcorporaties en overheden. Afhankelijk van de situatie zijn wij adviseurs, ontwikkelaars, kwartiersmakers of verbinders.

De transitie naar een circulaire economie zien wij als een beweging. Een beweging waarin we het onbekende moeten omarmen en durven te ontdekken. Wij brengen de beweging op gang bij mensen, organisaties en in projecten. We laten mensen door een circulaire bril naar de wereld kijken. De circulaire transitie vraagt om een andere manier van denken en samenwerken. Wij geloven dat door kennis en ervaring te delen en bovenal samen te doen met het Cirkelstadnetwerk we echt impact.

Onze kracht is de verbinding tussen onze circulaire kennis en ervaring in de fysieke leefomgeving en het starten van een circulaire beweging in projecten en organisaties. We verbinden circulaire ambities aan andere duurzame opgaves en benaderen circulair integraal en holistisch vanuit de kracht van een gebied of organisatie.