Inspecter

Partner in Limburg
Robert Savelkoul - Founder - CTO

Inspecter is een innovatief bedrijf dat zich richt op het verzamelen en implementeren van vastgoed data in de bebouwde omgeving. 

Onze gespecialiseerde diensten omvatten het in kaart brengen van alle relevante informatie over een gebouw of locatie, en het presenteren en analyseren van deze data in een 3D platform. 

Ons doel is om bij te dragen aan een versnelling naar een circulaire en duurzame economie door het gebruik en combineren van data. Met behulp van geavanceerde technologieën en expertise op het gebied van data, kunnen wij de beoordeling en optimalisatie van gebouwen en locaties verbeteren. 

Onze diensten zijn gericht op het bewust maken van de impact van de bebouwde omgeving op het milieu en het stimuleren van efficiënter gebruik van grondstoffen en energie. 

Inspecter staat voor een duurzame toekomst en zet zich in om data-gedreven oplossingen te bieden voor een betere en groenere wereld.