Koninklijke BAM Groep

Partner in alle cirkelsteden
Maarten Cannegieter - Programmamanager Sustainability NL

Building a sustainable tomorrow, dat is de ambitie van de Koninklijke BAM Groep. Met een focus op bouwactiviteiten in Nederland, Engeland en Ierland werken wij aan het bouwen van een duurzame omgeving in de volle breedte: gebiedsontwikkeling, woningbouw, utiliteitsbouw, technologie, infrastructuur en mobiliteit.

De kunst van het bouwen gaat niet alleen over het ontwerp en de constructie. Het is de erkenning voor wie we bouwen. De levens waar we impact op hebben, de gemeenschappen die worden gevormd.

Samen zetten we de toon en kijken we verder dan vandaag. Door niet alleen op onze aarde te bouwen, maar haar ook te behouden. Door haar natuur en haar mensen te koesteren.

Integraal onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie is de beweging naar een circulair bouwbedrijf. Dat gaat hand in hand met andere thema’s zoals CO2 reductie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Samen met Cirkelstad en al haar partners werken we mee aan een het verder ontwikkelen en meetbaar maken van de circulaire bouw.