Luijtgaarden

Partner in Drechtsteden
Jules Voogt (Accountmanager), Kay Horemans (Coördinator)

Met het unieke circulaire concept voor dakpannen draagt Luijtgaarden bij aan de circulaire maatstaven die nu of in de toekomst verwacht worden bij nieuwbouw of renovatie. Hierbij staat het inruilen van bestaande dakpannen centraal binnen dit unieke concept.

Bestaande dakpannen van renovatie- of sloopprojecten neemt Luijtgaarden in. Gemiddeld kunnen 70% van de bestaande dakpannen opnieuw ingezet worden als dakpan. De overige 30% welke niet als dakpan te gebruiken zijn, worden hoogwaardig toegepast in de vorm van schanskorven, eco-cassette, waterkeringen en gravel ten behoeve van tennisbanen.

Luijtgaarden classificeert de ingeruilde dakpannen in het eigen uitsorteercentrum. Op basis van zes kwaliteitsnormen wordt er bepaald welke toepassing de ingeruilde dakpan zal krijgen. Wanneer de dakpannen door de kwalificatie komen biedt Luijtgaarden een garantie van 10 jaar op de bestaande uit gesorteerde dakpannen.

Hergebruikte dakpannen hebben een significant lagere milieu-impact in vergelijking met nieuwe dakpannen. Dit is te verklaren door de uitgespaarde primaire grondstoffen en het productieproces van de dakpannen. Luijtgaarden kan de reductie van CO2 hierdoor berekenen en een MKI waarde verlagen in vergelijking met nieuwe dakpannen.