Woonpartners

Partner in Eindhoven
Bas Sievers - Directeur-bestuurder

Woonpartners is een woningcorporatie met circa 7.500 woningen in Helmond. Met ruim 80 medewerkers werken we dagelijks aan het thuis van onze huurders. Woonpartners voelt zich sterk verantwoordelijk voor de wereld om haar heen. Vanzelfsprekend hebben we oog voor onze huurders. Als het gaat om de huisvesting dan gaat het om een kwalitatief, betaalbare en duurzame woning. Maar ons doel reikt verder dan alleen het bieden van een huis, namelijk een thuis.

Samen met onze huurders en partners willen we een structurele bijdrage leveren aan een duurzame samenleving waarin ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Dit doen we vanuit het principe ‘Groots denken, klein beginnen en samen duurzaam eindigen’. Hierdoor stellen we niet alleen onszelf, maar ook onze huurders en partners in staat om mee te doen. Samen werken aan een duurzame samenleving waarin ook onze toekomstige generaties in hun behoeften worden voorzien. Met z’n allen op weg naar een duurzamere en betere wereld.

In de transitie naar steden zonder afval, zonder uitval hanteren we de 10R’-en voor de materialen die we gebruiken en laten we ons leiden door de uitgangspunten van Het Nieuwe Normaal. Het partnership met Cirkelstad stelt ons in staat om samen met de overige partners te versnellen en te professionaliseren.