MAAK Haarlem

Partner in Haarlem Kennemerland
Hans van Eeden - Bestuurder

MAAK Haarlem is een verzamellocatie voor bedrijven actief binnen de innovatieve en circulaire maakindustrie. Vanuit de overtuiging dat nieuwe circulaire producten baat hebben bij innovatie in productietechnieken komen deze thema’s bij ons samen. Als MAAK Haarlem faciliteren wij deze bedrijven met fysieke bedrijfsruimte, maar ondersteunen ze ook met kennisverbinding, netwerk en als communicatieplatform. Zodoende willen wij een zo veel mogelijk circulair ecosysteem bouwen waar ondernemers, met elkaar, kunnen meebouwen aan steden zonder afval en zonder uitval. Om dit ecosysteem vorm te geven zoeken wij voor al onze opgaven voor gebouwen, terrein en diensten altijd naar circulaire oplossingen: van gezamenlijke afvalstromen en klimaattuin tot werkervaringsplaatsen. Zodoende ontstaat een inspirerende locatie voor de aanwezige ondernemers en kan het als voorbeeld dienen voor bedrijfslocaties in z’n algemeen. Om deze ambitie kracht bij te zetten, het circulaire netwerk te vergroten en om onze concrete opgaven beter te kunnen oplossen zijn wij partner van Cirkelstad.