Merosch

Partner in Utrecht
Menno Schokker - Adviseur

Circulair bouwen is een middel, geen heiligmakende oplossing. De toepassing hiervan moet afgewogen worden met de andere transities en opgaves. We moeten ons ten eerste constant af blijven vragen waarom we duurzaam, energieneutraal, circulair, biodivers, etc. willen bouwen. Is dit voor de lokale mens, om bij te dragen aan een transitie of iets anders? Ten tweede moeten we nadrukkelijk op zoek naar concepten die betaal- en meetbaar zijn. Aantoonbaar bijdragen aan zowel de lokale mens (gezondheid, comfort, lastenverlaging, etc), als één of meerdere duurzaamheidthema’s. Dit geldt voor circulair bouwen (even focus op materiaalstromen voor nu), maar ook voor energie, mobiliteit, klimaatadaptatie, etc.

Keuzes en veranderingen

Circulair bouwen vraagt om keuzes en veranderingen. Wij zoeken naar inspirerende circulaire concepten, met aantoonbare financiële, menselijke en milieutechnische baten. Hiermee overtuigen we onze opdrachtgevers te bouwen aan een duurzame gebouwde omgeving. Wet- en regelgeving volgt.

Met Cirkelstad gaan wij werken aan bovenstaande opgave. We willen opschalen en een volwassen markt neerzetten. Daarnaast  werken we ook hard aan het aardgasvrij maken van de bestaande bebouwing. Omdat deze opgave zo complex is, komt circulariteit (en andere thema’s) hier nog nauwelijks aan de orde. Dat moet en kan beter!