Metabolic

Partner in Amsterdam
Senior Sustainability Consultant and Cities Team Lead - Gerard Roemers

Metabolic is een duurzaam adviesbureau, onderzoekslab, en venture ontwikkelaar, gelegen in Amsterdam. We adviseren bedrijven en organisaties over hoe zij om moeten gaan met een turbulente wereld die vraagt om een systematisch duurzame/circulaire manier van denken en doen. Tegelijkertijd laten we hen nadenken over revolutionaire oplossingen die de werkwijze van de economie drastisch kunnen veranderen. Door het combineren van systeemdenken en datawetenschap, kunnen wij op lokaal en mondiaal niveau vaststellen waar er ingegrepen moet worden om grote stappen te zetten in de richting van de circulaire economie.