Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Partner in alle cirkelsteden
Tineke Beuker-Bongers - Senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie

De rode draad in mijn ambtenarenbestaan is de verbinding tussen beleid en praktijk, ook als het om circulair bouwen gaat. BZK is trekker van de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2050 (woningbouw, utiliteitsbouw en gww sector).

Binnen het team van circulair bouwen hou ik mij bezig met kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de praktijkontwikkelingen. Met als doel op lokaal, regionaal en landelijk niveau de realisatie van een circulaire bouweconomie te stimuleren. Daarbij zet ik mij tevens in om een integrale aanpak van aardgasvrij, klimaat adaptief en circulair bouwen te bevorderen.

Mijn insteek is gericht op de ontwikkeling van praktische handvatten en hulpmiddelen voor medeoverheden, woningcorporaties en bouwers om direct mee (verder) aan de slag te gaan. Dit gebeurt mede via het project ‘Samen Versnellen’ van Cirkelstad.

Als ik lees wat andere partijen aangeven waarom zij zijn aangesloten bij Cirkelstad, dan denk ik: om al die genoemde diverse redenen! Vanwege het landelijke netwerk van partners en vrienden, de aanwezige kennis, de ideeën, praktische insteek, concrete projecten, open kennisuitwisseling en drive binnen Cirkelstad is het een belangrijke organisatie waarmee BZK stappen zet op het gebied van circulair bouwen.