VB Groep

Partner in Eindhoven
Michiel Jongmans - Groepsdirecteur Ontwikkelen / Algemeen Directeur CRA Vastgoed

VB Groep bestaat uit landelijk opererende familiebedrijven actief op het gebied van ontwikkelen en bouwen. Met onze werkmaatschappijen streven we naar een circulaire bouweconomie. In onze visie is dit alleen bereikbaar vanuit een brede samenwerking tussen alle partijen in de keten. Participeren in Cirkelstad Eindhoven is dan ook een logische stap.

Wij hanteren al jaren het motto “resultaat komt samen”. Enkel samen kunnen we een transitie bewerkstelligen en positieve invloed uitoefenen op onze omgeving. Als familiebedrijf willen wij eraan bijdragen dat toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen blijven voorzien.

Voor elk bouw- en ontwikkelopgave bepalen wij welke duurzaamheidsaspecten een rol zullen spelen. Kennis hierover wisselen onze werkmaatschappijen voortdurend met elkaar uit. Als partner van Cirkelstad willen wij actief onze kennis en expertise delen rondom circulair ontwikkelen en bouwen, en nieuwe samenwerkingen activeren om meer impact te maken in het toepassen van duurzame oplossingen. Op deze manier kunnen wij actief bijdragen aan een 100% circulaire samenleving.