MRDH

Partner in Rotterdam
Hans Beekman - Programmadirecteur

Een geïntegreerde aanpak waarbij reststromen worden ingezet als grondstoffen is een wezenlijk onderdeel van de havenvisie 2030, samengevat onder de noemer ‘use, reduce, recycle, replace’. De gemeente werkt hierin nauw samen met het havenbedrijf en het bedrijfsleven.

Als gemeente geven we onder andere via ons inkoop- en afvalbeleid invulling aan de circulaire economie. Door in te zetten op minder verspilling en afval slimmer in te zetten als grondstof, willen we kosten van de gemeente, bedrijven en inwoners besparen en tegelijkertijd werkgelegenheid creëren. In samenwerking met de Metropool Regio Rotterdam-Den Haag valt dit onder de Next Economie.

Cirkelstad kan de intermediaire rol spelen tussen beleid en praktijk.