Parkmanagement Waarderpolder

Partner in Haarlem Kennemerland
Stan Verstraete - Projectleider Verduurzaming Waarderpolder

Parkmanagement Waarderpolder werkt aan een klimaatneutraal bedrijventerrein Waarderpolder in Haarlem. Wij willen bijdragen aan het sluiten van materialenkringlopen van bedrijven op het terrein en een groene en gezonde werkomgeving. De activiteiten die wij uitvoeren worden ondersteund door de gemeente als het verenigd bedrijfsleven. Wij zien onze rol als verbinder tussen markt en overheid en tussen bedrijven onderling. Goede samenwerking tussen partijen versnelt de overgang naar een duurzaam en circulair bedrijventerrein. Wij zijn partner geworden omdat Cirkelstad werkt aan dezelfde missie als wij. Parkmanagement Waarderpolder wil graag via het netwerk van Cirkelstad kennis, ervaring en goede voorbeelden delen met onze lokale achterban. 

Voorzitter: dhr. Robert Bloemers
Contactpersoon: dhr. Stan Verstraete