PLANALOGIC

Partner in alle cirkelsteden
Hugo Jager - Partner

Steden en gebouwen ontwikkelen: ambities in balans
Bij het ontwerpen van steden en gebouwen spelen tal van factoren een rol: programma, betaalbaarheid, leefbaarheid, mobiliteit, energie, circulariteit, CO2-uitstoot en meer. Deze ambities stapelen zich vaak op, wat kan leiden tot knelpunten.

Geavanceerde strategieën voor duurzame ontwikkeling
PLANALOGIC ontwikkelt geavanceerde ontwerp- en ontwikkel-strategieën voor gebieds- en vastgoedontwikkeling, gebaseerd op synthetische data. Dit doen we niet alleen om tijd te besparen en risico’s te verminderen, maar vooral om de reikwijdte van haalbare ambities voor duurzame, betaalbare en rendabele steden en gebouwen te vergroten.

Integrale analyse door scenariosimulatie
Door scenario’s te simuleren, creëren we een integrale analyse en maken we doordachte keuzes. Dit is cruciaal voor het ontwerpen van optimale oplossingen die alle randvoorwaarden en ambities in balans brengen. De kracht van data stelt ons in staat om de impact op verschillende gebieden, zoals energie en materiaalgebruik, nauwkeurig te beoordelen.