Platform Groene Hart Werkt!

Partner in Groene Hart
George Becht - Voorzitter

Platform Groene Hart Werkt! is hét regionale platform voor circulaire economische initiatieven in het Groene Hart.

Tien aangesloten gemeenten uit het Groene Hart hebben zich verenigd om op het gebied van circulaire economie het beste in elkaar naar boven te halen, best practises te delen en te leren van elkaars successen. Overheden, ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen worden uitgedaagd samen te werken en een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het Groene Hart. En dat allemaal om dat ene ultieme doel te bereiken: een volledig circulair Groene Hart in 2050. De activiteiten die het platform organiseert en de projecten die worden ondersteund, dragen hieraan bij.

Ons partnerschap met Cirkelstad zorgt voor onze deelnemers voor meer kennis over circulair bouwen en ontwikkelen en een nog groter en breder netwerk van andere partijen die op dit thema actief zijn.