Provincie Noord-Holland

Partner in Alkmaar - Amsterdam - Haarlemmermeer - Zaanstad
Zita Pels - Portefeuillehouder circulaire economie

De provincie Noord-Holland zet zich in om circulair bouwen te stimuleren. In Noord-Holland ligt een grote bouwopgave voor woningen in de komende decennia. Naast woningen wordt ook volop maatschappelijk en bedrijfsvastgoed gebouwd. De gebouwde omgeving is een grootverbruiker van primaire grondstoffen. Een groot deel van het bouw- en sloopafval wordt al hergebruikt, maar vaak op een laagwaardige manier. Door de bouw in de richting van meer hoogwaardige circulaire oplossingen te bewegen, kan het gebruik van (primaire) grondstoffen worden verminderd. De provincie heeft als ondertekenaar van het Grondstoffenakkoord de ambitie dat in 2050 sprake is van een 100 % circulaire economie onderschreven en dat we in 2030 halverwege zijn. De provincie Noord-Holland is lid van Cirkelstad als kernpartner van C-creators.