RA+ ingenieurs

Partner in Limburg
Wim Leunissen - Directeur- eigenaar

RA+ ingenieurs, wat wij buiten doen, komt binnen!

Wat kun je vandaag doen aan de uitdagingen van morgen en overmorgen? RA+ maakt het verschil door een integrale aanpak in woord en daad. Wij bieden complete oplossingen voor elke buitenruimte, waarbij we de mens centraal stellen en oog hebben voor elk detail. Duurzaamheid vormt onze basis en leefbaarheid vormt het fundament waarop we dag na dag aan de toekomst bouwen.

Of het nu gaat om groenstroken, waterkeringen, verkeersadvies of riolering, bouwen in de buitenruimte heeft altijd impact. De belangen zijn enorm en er worden hoge eisen gesteld aan ontwerp, specificaties en uitvoering. Dit vraagt om oprechte betrokkenheid van specialisten die geen concessies doen aan kwaliteit. En dat is precies waar RA+ zich onderscheidt: we vormen een hecht team van gepassioneerde professionals met een diepgewortelde liefde voor ons vak.

Hoewel civiele techniek onze kerncompetentie blijft, gaan we verder dan dat. De naam RA+ past perfect bij wie we zijn als bedrijf: een multidisciplinair ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in complexe, geïntegreerde GWW-vraagstukken. Want wat wij buiten doen, komt binnen.

Onze passie voor circulariteit gaat verder dan conventionele benaderingen. We dagen onszelf uit om creatief na te denken over het gebruik van grondstoffen en het hergebruik van materialen. Dit is de ambitie van RA+ en we geloven dat er een groeiende behoefte is aan vernieuwing in de branche, met een toenemende aandacht voor samenwerking in de hele keten.

Bij RA+ werken we elke dag aan een betere toekomst. We zijn vastbesloten om duurzame en circulaire oplossingen te bedenken en te ontwikkelen, zowel binnen onze organisatie als voor de bredere samenleving, en blijvende impact te creëren. Daarom zijn we aangesloten bij Cirkelstad: we willen kennis delen en een netwerk opbouwen waarin wordt samengewerkt aan deze doelen en middelen.