RoosRos Architecten

Partner in Drechtsteden
Mark Boschman - Architect

Wij zijn RoosRos Architecten. Een architectenbureau met passie voor het vak. Met meer dan zestig collega’s creëren we iedere dag nieuwe ontwerpen, duurzame oplossingen voor diverse vraagstukken, en bouwen we met elkaar aan onze ambitieuze visie.

RoosRos staat voor Respectvol Rentmeesterschap. We voelen ons verantwoordelijk voor een leef-, woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het geluk en welbevinden van mensen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Voor huidige én toekomstige generaties. De wereld zo goed mogelijk onderhouden en nalaten. Dat is onze inspanningsverplichting.

We nemen als architect in projecten graag de rol van integrator; de partij die kennis en kunde van verschillende bouwpartners in een vroeg stadium samen brengt en integreert in het ontwerp. We zijn een continu lerende organisatie. De participatie in verschillende netwerken, waaronder Cirkelstad, helpt ons verder te ontwikkelen. We geloven in de meerwaarde van kennisdeling, elkaar stimuleren en samen werken aan de gebouwde omgeving.