SGS Search

Partner in Rotterdam
Hans de Jong - Manager

Welke grondstoffen zitten in de te slopen gebouwen? Wat kunnen we met die grondstoffen? En hoe zetten we in het sloopproces mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt? Search is binnen de keten van Cirkelstad verantwoordelijk voor de grondstofinventarisaties in gebouwen en ontwerpen, het vaststellen van de mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik. We zitten dus aan de voorkant van het proces, aan tafel bij de opdrachtgever. Daarnaast houden we toezicht op de sloop, renovatie en nieuwbouw zelf. Van duurzame aanbesteding tot uitvoering. En buiten deze opdracht, nemen we het initiatief om (nieuwe) regionale samenwerking tot stand te brengen. Cirkelstad geeft praktisch invulling aan de principes van de circulaire economie. En daar werken we met plezier als ‘waarmaker’ aan mee.