Trivire

Partner in Drechtsteden
Jeannet van Waterschoot (Projectmanager Ontwikkeling), Max de Lange (Beleidsadviseur Vastgoed)

Met bijna 14.000 woningen is Trivire een belangrijke sociale verhuurder in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Wij vinden dat iedereen het verdient om in een goed onderhouden woning te wonen, in een schone, veilige en aantrekkelijke buurt. Net als de huisvesting van bijzondere doelgroepen (onze eerste opgave) zijn ook duurzaamheid van het vastgoed en energiebesparing maatschappelijke opgaven die niet vanzelf worden opgepakt en waarvoor dus onze inspanningen als woningcorporatie wenselijk zijn. We staan aan de vooravond om items als circulariteit en klimaatadaptatie in ons ondernemingsplan in te bedden.