Van Wijnen

Partner in alle cirkelsteden - Arnhem - Drechtsteden - Zwolle
Petran Verhoef - Manager Duurzaamheid en Milieu

Van Wijnen is meer dan bouwen. Oprecht, gedreven en grensverleggend: dat zijn onze kernwaarden. Deze woorden staan voor de manier waarop we ons werk doen. Bewust bouwen met het oog op verleden, heden en toekomst.

Een oprechte en open samenwerking met elkaar, onze opdrachtgevers en partners kenmerkt onze manier van werken. We doen dit door kennis en passie te delen, door open te staan voor andere denkers en dichtbij onszelf én bij onze klanten te blijven.

De ambitie van Van Wijnen is om een bijdrage te leveren aan leefomgevingen zonder uiterste houdbaarheidsdatum. Dat zijn gebouwde omgevingen die qua gebruikerskwaliteit en -functie van betekenis blijven, betaalbaar zijn en bij sloop, realisatie en gebruik geen ecologische voetafdruk achterlaten. Deze manier van denken en handelen noemen we toekomstbestendig.

We verwachten bij Cirkelstad gelijkgestemden te vinden en middels kruisbestuiving van verschillende bedrijfstakken elkaar verder te brengen in het realiseren van steden zonder afval. 

Kijk onze film over Move Toghether, Loading Loskade: https://youtu.be/H8K-kUF_GDg