Werkterrein

Partner in Haarlem Kennemerland
Peter Oeberius Kapteijn - Partner

Projectbureau voor Circulair Inrichten.

Werkterrein is een circulair Haarlems ontwerp- en projectbureau dat al twee decennia actief is in, met name, de westelijke randstad. Onze focus ligt op het ontwerpen en bouwen van gezonde, circulaire, doelmatige en innovatieve leef- en werkomgevingen zoals kantoren, horeca, scholen, zorginstellingen en ontmoetingsplekken. 

Wij hanteren het design-and-built principe, waarbij de hele keten van tekentafel tot en met oplevering in eigen beheer is, maar ook andere samenwerkingsverbanden gaan wij niet uit de weg. Nog vóór circulariteit en duurzaamheid zijn bij ons gezondheid en welzijn belangrijke aspecten tijdens het ontwerpproces tot en met de uitvoering.

Bij de materialisering van inrichtingsoplossingen worden toxische stoffen zoveel mogelijk vermeden voor alle levensfasen van het product. Lokale grondstoffen, producten en makers hebben onze voorkeur. Daarbij maken we ook graag gebruik van mensen met een afstand tot de economie. 

We verwerken met name hernieuwbare en herbruikbare materialen zoals lokaal hout en staal en, maar ook hergebruikte materialen en producten, zoals voormalige NS-treinvloeren.
Werkterrein is daarom ook partner van de coöperatie enz-remake.

Wij zijn partner van Cirkelstad geworden om onze kennis te delen in trajecten bij de vraag naar projectoplossingen voor die organisaties die bewust, duurzaam en innovatief hun huisvesting in willen richten en toegang zoeken tot meer co-creatie. Tegelijkertijd willen we zelf meer kennis opdoen op dit gebied en willen we ons netwerk van makers en verbinders verder uitbreiden. 

Het is onze ambitie om de meest creatieve circulaire aanbieder in de westelijke randstad te zijn van vernieuwende werk- en ontmoetingsplekken, waarbij optimaal hergebruik van grondstoffen en gerevitaliseerde producten worden toegepast. Uitgevoerd door een netwerk van circulaire en bij voorkeur lokale makers.