Programma tijdens Building Holland

We organiseren diverse lezingen, debatten en sessies. Op de Creatio Stage in hal 12 en in onze stand 12.049, hét trefpunt voor de circulaire en inclusieve bouw. Bezoek uiteraard ook de innovatie-boulevard waar contacten van Cirkelstad hun innovaties presenteren. Onderstaand programma is nog in ontwikkeling.

 
 

17 april – Infra en buitenruimte

CREATIO STAGE

10.30 – 11.15 uur

Wat kan de markt nu al realiseren? De Apeldoornse wijk De Parken wordt nu geraliseerd, as a service en ingebracht in een materialenpaspoort. Het Viaduct en Istreet laten zien dat ook grotere opgaves slim circulair gerealiseerd kunnen gaan worden.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Circulaire wijk De Parken, Robby van den Broek“]Wat kan de markt al circulair realiseren? In Apeldoorn worden de wegen en buitenruimte van de wijk compleet circulair gerealiseerd door Roelofs en verwerkt in een materialenpaspoort.

Robby van den Broek is hoofd Kenniscluster Energie en Milieu (Duurzaam / Circulair / Innovatie) bij Roelofs[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Het eerste circulaire viaduct, Esther van Eijk“]Wat kan de markt al circulair realiseren? VolkerWesels heeft werk gemaakt van een circulair ontwerp van een viaduct. Totaal modulair opgebouwd zodat het viaduct in onderdelen te verwijderen is en elders op te bouwen.

Esther van Eijk is specialist circulaire economie binnen VolkerWessels. Tevens ambassadeur om intern sociale participatie, natuurlijk kapitaal en gezondheid intern toegepast te krijgen.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Istreet, de standaard voor de Floriade 2022, Lennart Graaff“]Wat kan de markt al circulair realiseren? BLOC brengt de toekomst naar vandaag. Het is een inclusieve, intelligente en circulaire (infinite) leefomgeving van de eerste 60 woningen van de Floriade in 2022.

Lennart Graaff is founding partner at BLOC | Dutch Mountains | The Gallery | Floriade 2022 | Dutch Windwheel | Next Generation Development

[/accordion-item]

[/accordion]

12.30 – 13.15 uur

Hoe kun je op een andere manier naar de ontwikkeling van een gebied kijken. Om waarde toe te voegen. Multi disciplinair vanuit meerdere studierichtingen, circulaire gebiedsontwikkeling en inclusief met de uiteindelijke gebruikers.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Inclusief ontwerpen van de stad, Robbert Jan van der Veen“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. Met de ‘inclusive hub’ werken de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam op een integrale manier aan stadsopgaven. Hoe deze opgaven op te lossen en opnieuw te ontwerpen?

Robbert Jan van der Veen is eigenaar en stedenbouwkundige plein06, initiatiefnemer LDE InnovationLAB ‘Inclusive Hub’

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Circulaire gebiedsontwikkeling, Paola Huijding“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. Platform 31 heeft Gemeente Haarlemmermeer geholpen, met experts en matserclasses, om de casus Lincolnpak in Haarlemmermeer circulair te ontwikkelen.

Paola Huijding is werkzaam bij Platform 31 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Ontwerpen met Social Impact, Aron Bogers“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. Het ontwikkelen met en voor de gebruikers van woningen en wijken is nog niet zo eenvoudig als het lijkt. Inbo vertelt over hun projectervaringen over bijvoorbeeld SPACE-S.

Aron Bogers is principal partner bij Inbo en gerepen door de global goals hoe die concreet te maken.

[/accordion-item]

[/accordion]

13.30 – 14.15 uur

Opdrachtgevers hebben een belangrijke rol om de infra circulair te krijgen. Met Innova58 werkt Rijkswaterstaat aan de eigen ontwikkeling en richt gemeente Amersfoort zich in eerste instantie op beton.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Innova58, Stan Kerkhofs“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de verbreding van de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg circulair te realiseren.

Stan Kerkhofs is werkzaam bij Rijkswaterstaat en continue op zoek hoe publieke en private samen werk kunnen maken van een natuurlijke leefomgeving.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Circulair beton op stadsniveau,Wouter Schik“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Gemeente Amersfoort heeft unaniem het circulaire beleidsplan aangenomen. Een belangrijk punt daarin, maak het beton van en voor de stad circulair.

Wouter Schik is werkzaam bij Arcadis als expert in duurzaam ontwerp en ontwikkeling. Ondersteunt Gemeente Amersfoort met de stap naar een circulaire buitenruimte.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Definiëring en rolbepaling, Miguel Kerkstra“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Gemeente Rotterdam heeft een afwegingsmodel gemaakt waarin circulariteit gedefinieerd is en alle partijen hun rol kunnen herleiden.

Miguel Kerkstra is adviseur voor de gemeente Rotterdam voor de infra en bouw.

[/accordion-item]

[/accordion]

15.30 – 16.15 uur

Wat zijn de grotere bewegingen in Nederland? Met de Transitiecampus start er langjarig onderzoek op naar het meten van circulariteit, verdienmodellen, urban design en de nieuwe governance van de sector. Met de Transitieagenda heeft Nederland richting gegeven om circulair te zijn in 2050.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Accez, Ellen van Bueren“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Provincie Zuid-Holland is een onderzoeksprogramma gestart gericht op de circulaire en biobased bouwsector. De Binckhorst in Den Haag maakt onderdeel uit van het onderzoekstraject.

Ellen van Bueren is professor Urban Development Management aan de TU Delft en geeft (mede) richting aan het Centre for Sustainability.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Transitieagenda, Cecile van Oppen“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Met de Transitieagenda is een advies gegeven in proces, inhoud en investering hoe we in Nederland naar een 100% circulaire bouwsector kunnen toegroeien.

Cecile is mede oprichtster van Copper8. Heeft vanuit dit adviesbureau verschillende icoonprojecten begeleid en is auteur van o.a. ‘Circular Business: Collaborate and Circulate’.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ KampC, Peter Paul van den Berg“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Hoe zit dat eigenlijk bij onze zuider buren? Welke initiatieven worden daar ondernomen om tot een beweging te komen naar een circulaire bouwsector?

Peter Paul van den Berg is directeur van Kamp C, provinciaal Steunpunt rond Duurzaam Bouwen en Wonen in België.

[/accordion-item]

[/accordion]

Aanmelden voor gratis kaarten

TREFPUNT, Stand 12.049

10.30 – 10.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Gemeentes: ‘Aan de slag met Circulair bouwen’, Rutger Büch“] Cirkelstad nodigt alle gemeentes uit om in gesprek te gaan over hun volgende stap naar een circulaire bouwsector.

Rutger Büch is directeur van de Coöperatie Cirkelstad. Heeft Cirkelstad in de grote gemeenten van Nederland laten ontwikkelen en zoekt nu naar verbindingen in het land. 

[/accordion-item]

[/accordion]

11.30 – 12.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Grondstoffenbank, Maarten Barkhof“]Om vrijkomende materialen en elementen bij sloop of demontage gereed te maken voor een nieuw leven, is een grondstoffenbank de uitkomst. 

Maarten Barckhof is met Ron van Wijk een stichting begonnen om een grondstoffenbank in Nederland te realiseren. Als hub om een circulaire bouwsector van de grond te krijgen.

[/accordion-item]

[/accordion]

12.30 – 12.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Evaluatie van het Amsterdamse programma ‘Leren door te doen’, Jeroen van der Waal“]Amsterdam heeft in de afgelopen jaren het programma ‘Leren door te doen’ gedraaid. Om al doende te ervaren van een ‘circulaire bouw’ inhoudt. Het programma is geëvalueerd en de ervaringen worden gedeeld.

Jeroen van der Waal is werkzaam bij de gemeente en voert projecten uit ondersteunend voor de markt en eigen collega’s.

[/accordion-item]

[/accordion]

13.30 – 13.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Kennismaking Track ‘Circulaire GWW’, Wytze Kuiper“]Cirkelstad organiseert met Nederland Circulair en MVO Nederland een track van 5 masterclasses om jouw GWW-project circulair te maken.

Wytze Kuijper begeleidt de track. Is zelfstandig ondernemer en Spinner binnen de Coöperatie Cirkelstad.

[/accordion-item]

[/accordion]

14.30 – 14.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Kennismaking Track ‘Circulaire scholen’, Wytze Kuiper“]Cirkelstad organiseert met Nederland Circulair en MVO Nederland een track van 5 masterclasses om jouw school-project circulair te maken.

Wytze Kuijper begeleidt de track. Is zelfstandig ondernemer en Spinner binnen de Coöperatie Cirkelstad.

[/accordion-item]

[/accordion]

15.30 – 15.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Sneak preview ‘Circulair businessdesign’, Pieter van Os“]Maak zelf kennis met met Circo, op een circulaire wijze je eigen product of service herdefinieren.

Pieter van Os is mede initiatiefnemer van Circo. Inmiddels drie jaar ervaring met de methode en het opleiden van trainers.

[/accordion-item]

[/accordion]

 
 

18 april – Vastgoed

CREATIO STAGE

10.00 – 10.30 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Insert – De online circulaire marktplaats voor herbruikbare bouwmaterialen, Peter Kreukniet“]Het verbinden en ondersteunen van partijen in de bouwketen door collectief van sloopbedrijven om samen het hergebruik van bouwmaterialen te stimuleren.

Peter Kreukniet is Programmamanager Circulair bij Buro BOOT. Het ingenieursbureau nam het initiatief voor de oprichting van insert.[/accordion-item]

[/accordion]

10.30 – 11.15 uur

Wat zijn de grotere bewegingen in Nederland? Met de Bouwagenda heeft de bouw verschillende roadmaps, het Bouwprogramma MRA introduceert een regioaanpak en het Rijksvastgoedbedrijf kijkt nationaal.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ De Bouwagenda, Bernard Wientjes“]In 2050 is Nederland 100% circulair. De Taskforce Bouwagenda zal zich inzetten om de kabinetsambitie Nederland Circulair in 2050 in nauwe samenwerking met andere relevante programma’s door te vertalen naar alle Roadmaps.

Bernard Wientjes is voorzitter van de Taskforce Bouwagenda en voorheen voorzitter van werkgeverskoepel VNO-NCW.[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Het Bouwprogramma MRA, Guido Braam“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Met het Bouwprogramma MRA willen de Ccreators, TNO, EIB en Cirkelstad de transitie van een lineaire naar een circulaire economie in de bouw te versnellen. Grootschalig brengen we circulariteit in de praktijk door innovaties actief te verbinden met opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Guido Braam. Director at C Creators, Co Founder Powered by Meaning, Initiator NL circular hotspot, Investor[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Ciculaire aanpak Rijksvastgoedbedrijf, Roger Mol“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Dit heeft een grote impact op de bebouwde omgeving in Nederland, hoe pakt het Rijksvastgoedbedrijf dit aan?

Roger Mol. Directeur Transacties & Projecten at Rijksvastgoedbedrijf[/accordion-item]

[/accordion]

11.30 – 12.15 uur

Opdrachtgevers hebben een belangrijke rol om het vastgoed circulair te krijgen. Hier zie je een commerciele opdrachtgever, een publieke opdrachtgever en een collectief die hun projecten circulair in de markt zetten.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Circl, Petran van Heel“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Het circulaire paviljoen van Nederland. Gerealiseerd door de ABN AMRO op de Zuidas van Amsterdam. Hoe hebben zij zichzelf en de markt uitgedaagd?!

Petran van Heel is werkzaam bij ABN AMRO als sector banker bouw.[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Aanpak Rijksvastgoedbedrijf, Peter Eitjes“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Op projectniveau kan het Rijksvastgoedbedrijf haar project breder maken naar een opgave voor de stad.

Peter Eitjes is projectverantwoordelijke voor twee projecten van het Rijksvastgoedbedrijf in Arnhem en Utrecht.[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Circulair Opdrachtgeverscollectief, Dennis Lausberg“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Woningbouwcorporatie Woonstad, Erasmus Medisch Centrum en de Gemeente Rotterdam vergroten de kans op een circulaire bouw in de synergie van hun opdrachtgeversrol.

Dennis Lausberg. Directeur Vastgoedontwikkeling en -Beheer bij Woonstad.[/accordion-item]

[/accordion]

12.30 – 13.15 uur

Hoe kun je op een andere manier naar de ontwikkeling van vastgoed kijken (aftrap nextstep BNA)? Verschillende aanpakken om het vastgoed kostenefficiënt te realiseren door middel van zelfbouw, aannemer-loos en met circulaire producten.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ tHof van Carthesius, Charlotte Ernst“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. De ontwikkeling van een hof met een vijftal kantoor units. De ontwikkeling is zo veel als mogelijk gerealiseerd met vrijkomende reststromen uit de stad.

Charlotte Ernst. Co-founder Het Hof, stedelijke strategie / co-creatie / transformatie[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ next step BNA”][/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Blue City, Jan Jonger“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. Op een andere manier kijken naar de herontwikkeling van het oude zwembad in Rotterdam ‘Tropicana’. Een circulaire ontwikkeling met circulaire huurders.

Jan Jonger is architect en founding partner van SuperStudios[/accordion-item]

[/accordion]

13.30 – 14.15 uur

Wat kan de markt nu al realiseren? De markt is in staat om een gehele wijk, utiliteitsbouw en woningbouw circulair te realiseren. Wat is hun strategie en aanpak?

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Circulaire transformatie Bajes kwartier, Steven Hupkens“]Wat kan de markt al circulair realiseren? AM heeft de oude Bijlmer Bajes overgenomen van het Rijksvastgoedbedrijf en gaat deze de komende periode circulair transformeren.

Steven Hupkens. Projectontwikkelaar bij AM vastgoedontwikkeling

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Alliander, Thomas Heye“]Wat kan de markt al circulair realiseren? Het nieuwe hoofdkantoor voor Alliander is gerealiseerd. Met vergaand onderzoek en realisatie is het een icoonproject geworden voor de utiliteitsbouw.

Thomas Heye. Duurzaamheidscoördinator bij Boele & van Eesteren.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Wij slopen niet, wij oogsten, Michel Baars “]Wat kan de markt al circulair realiseren? New Horizon realiseert voor woningbouwcorporatie Woonbron een circulaire woningbouwportefeuille. Door niet alleen de losse projecten maar de gehele portefeuille te betrekken.

Michel Baars is ondernemer. Hij bouwde 18 jaar aan het ingenieurs-bureau van Search dat in 2014 werd verkocht. Met New Horizon Urban Mining B.V introduceert hij risicodragend het vak Urban Mining in Nederland.

[/accordion-item]

[/accordion]

15.00 – 17.00 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Algemene Ledenvergadering”] Voorlopige agenda:
– installatie Raad van Toezicht
– verantwoording coöperatie
– in gesprek over de groei agenda

[/accordion-item]

[/accordion]

Aanmelden voor gratis kaarten

TREFPUNT, Stand 12.049

10.30 – 10.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Gemeentes: ‘Aan de slag met Circulair bouwen’, Rutger Büch“] Cirkelstad nodigt alle gemeentes uit om in gesprek te gaan over hun volgende stap naar een circulaire bouwsector.

Rutger Büch is directeur van de Coöperatie Cirkelstad. Heeft Cirkelstad in de grote gemeenten van Nederland laten ontwikkelen en zoekt nu naar verbindingen in het land. 

[/accordion-item]

[/accordion]

11.30 – 11.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Waterbeheer op daken, Van der Tol“] Van der Tol laat zien dat daken een prima middel kunnen zijn om de waterbalans in gemeenten stabiel te houden.

Van der Tol is van huis uit een hovenier.

[/accordion-item]

[/accordion]

12.30 – 12.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Evaluatie Kosten Baten circulair bouwen, Jeroen van der Waal“]Gemeente Amsterdam heeft een evaluatie laten maken om de kosten en baten van circulair bouwen in beeld te brengen.

Jeroen van der Waal is werkzaam bij de gemeente en voert projecten uit ondersteunend voor de markt en eigen collega’s

[/accordion-item]

[/accordion]

13.00 – 13.15 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Boekbespreking: ‘Futureproof organisaties’, Jolein Baidenmann“]Gemeente Amsterdam heeft een evaluatie laten maken om de kosten en baten van circulair bouwen in beeld te brengen.

Jolein Baidenmann is zelfstandig ondernemer en auteur van het boek ‘Futureproof organisaties’.

[/accordion-item]

[/accordion]

13.30 – 13.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Plastic gebouwen de toekomst, Nico Schouten“]Een studie naar het realiseren van gebouwen van afval-plastic.

Nico Schouten is afgestuurd aan de TU Delft en heeft een 9 behaald met zijn afstuderen.

[/accordion-item]

[/accordion]

14.00 – 14.15 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Ondertekening van de Samenwerking KIEMT en Cirkelstad, Rutger Büch en Luc Kikkert“]Beide partijen zetten zich in voor een circulair bouwprogramma in het oosten van het land.

Rutger Büch is directeur van de Coöperatie Cirkelstad. Luc Kikkert is directeur van KIEMT.deren.

[/accordion-item]

[/accordion]

14.30 – 14.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Boekbespreking Route Circulair, Wouter van Twillert“]Het boek geeft 31 verschillende businessmodellen uit de praktijk om circulairiteit door te voeren in de eigen organisatie.

Wouter van Twillert werkt bij de Ccreators en is heeft meegeschreven aan het boek ‘Route Circulair’.

[/accordion-item]

[/accordion]

15.00 – 17.00 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Algemene Ledenvergadering”]Voorlopige agenda:
– installatie Raad van Toezicht
– verantwoording coöperatie
– in gesprek over de groei agenda

[/accordion-item]

[/accordion]

15.30 – 15.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Sneak preview ‘Circulair businessdesign’, Pieter van Os“]Maak zelf kennis met met Circo, op een circulaire wijze je eigen product of service herdefiniëren.

Pieter van Os is mede initiatiefnemer van Circo. Inmiddels drie jaar ervaring met de methode en het opleiden van trainers.

[/accordion-item]

[/accordion]

 

 
 

19 april – Interieur en Services

CREATIO STAGE

10.30 – 11.15 uur

Wat zijn de grotere bewegingen in Nederland? De Green Deal, Stichting Circulaire Economie en de Roadmap Next Economie zijn zo’n 3 jaar geleden gestart en komen nu in een nieuwe fase. Een fase van opschaling.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Next step Green Deal circulaire gebouwen, Yvette Watson“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Wat moet en zal er ook gebeuren als je het vraagt aan Yvette Watson. Zij is mede trekker geweest van de Green Deal Circulaire gebouwen die nu naar een nieuw fase gaat.

Yvette Watson. Trekker van de Green Deal Circulaire Gebouwen en oprichter van de PHI Factory | PHI Notes[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Next step Stichting Circulaire economie, Erick Wuestman“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Wat moet en zal er ook gebeuren als je het vraagt aan Erick Wuestman. Hij is mede initiatiefnemer geweest van de Stichting Circulaire Economie die nu naar een nieuw fase gaat.

Erick Wuestman. Initiatiefnemer van de Stichting Circulaire Economie, mede oprichter van de Coöperatie Cirkelstad en werkzaam bij KplusV.[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Next step Roadmap Next Economy, Henk Vooijs“]In 2050 is Nederland 100% circulair. Wat moet en zal er ook gebeuren als je het vraagt aan Henk Vooijs. De Roadmap Next Economy gaat nu naar een fase van opschaling om doorbraken te forceren.

Henk Vooijs is werkzaam bij IQ, de ontwikkelingsmaatschappij van Provincie Zuid Holland en programmamanager van het circulaire programma.

[/accordion-item]

[/accordion]

12.30 – 13.15 uur

Hoe kun je op een andere manier naar de ontwikkeling van interieur en services kijken. Zowel de werkomgeving, de gevel als het gebouw kunnen slim gemaakt worden. Afgestemd op de gebruiker en opgenomen in een 3D omgeving.

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Facade, introductie van slimme gevels, Stingo Huurdeman“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. De VMGR introduceert met Facade een slimme en leasebare gevel die zelf het klimaat weet te sturen. En zowel met de professional als met de bewoner communiceren.

Stingo Huurdeman is werkzaam bij de VMRG als projectcoordinator Technology, Innovation and Development

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Excellente werkomgevingen, Hans de wit“]

Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. Het veiligheidshuis creëert excellente werkomgevingen, optimale benutting van ruimte en services.

Als afdelingshoofd facilitair bedrijf bij Veiligheidsregio Fryslân maakt Hans de Wit werk van excellente werkomgevingen.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Circular Building Platform, Rutger Sypkens“]Nieuwe concepten die versnellen naar een circulaire bouwsector. De BAM introduceert met het Circulair Building Platform een digitale marktplaat voor de bouw.

Rutger Sypkens is manager commerciële zaken en planontwikkeling bij BAM Bouw & Techniek Amsterdam. En voorzitter RvT van de Coöperatie Cirkelstad.

[/accordion-item]

[/accordion]

13.30 – 14.15 uur

Wat kan de markt nu al realiseren? De markt is in staat om een interieur, catering en life style producten te realiseren. Wat is hun strategie en aanpak?

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Circl interieur, Eline Strijkers“]Wat kan de markt al circulair realiseren? Met Circl heeft DoepelStrijkers laten zien dat je het interieur kunt realiseren met circulaire materialen en aanpasbaar voor huidige en toekomstige gebruikers.

Eline Strijkers is interieurarchitect en medeoprichter van architectenbureau DoepelStrijkers (2007) en de Dutch WindWheel Corporation (2015).

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Digitaliseren werkomgeving, Anton Verbeek“]Wat kan de markt al circulair realiseren? Trots heeft een softwarepakket ontwikkeld om in beeld te brengen hoe werkomgevingen daadwerkelijk gebruikt worden. Om zo middelen en services zo efficient mogelijk in te kunnen zetten.

Anton Verbeek is de directeur van Trots. Een duurzame huisvester die gebouwen optimaal benut en de mens centraal stelt.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ Social Impact, Harry Wesseling“]Wat kan de markt al circulair realiseren? New Horizon Social Impact introducteert fysieke Upstore winkels die zowel hergebruik van goederen als de verkoop van circulaire producten stimuleren.

Harry Wesseling is directeur en mede oprichter van New Horizon Social Impact

[/accordion-item]

[/accordion]

15.30 – 16.15 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Circulair rijksinterieur, Sabien van der Leij“]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Rijkswaterstaat stelde de vraag aan de markt om 100.000 werkplekken circulair te realiseren. Een miljoenen project.

Sabien van der Leij is categoriemanager bij Rijkswaterstaat en verantwoordelijk voor de inkoop.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”+ HNK circulair interieur, Remco Boelens “]Hoe kunnen opdrachtgevers versnellen in de circulaire economie? Het Nieuwe Kantoor ontwikkelt voor zichzelf en kan daarin circulariteit meenemen in haar eigen businesscase.

Remco Boelens is directeur van HNK wat zelf en voor anderen continue circulariteit onder de aandacht brengt.

[/accordion-item]

[/accordion]

TREFPUNT, Stand 12.049

10.30 – 10.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Gemeentes: ‘Aan de slag met Circulair bouwen’, Rutger Büch“] Cirkelstad nodigt alle gemeentes uit om in gesprek te gaan over hun volgende stap naar een circulaire bouwsector.

Rutger Büch is directeur van de Coöperatie Cirkelstad. Heeft Cirkelstad in de grote gemeenten van Nederland laten ontwikkelen en zoekt nu naar verbindingen in het land. 

[/accordion-item]

[/accordion]

11.30 – 12.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Het Vuilrak: complete inrichting en beleving, Arjan Luiten.“]Vuilrak is een initiatief van verschillende ondernemers die een totaal werkconcept realiseren.

Arjan Luiten is zelfstandig ondernemer en initiatiefnemer van het Vuilrak.

[/accordion-item]

[/accordion]

12.30 – 12.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Maak kennis met circulaire verf, Victor Franke“]Ook verf kun je zo maken dat het weer opgenomen kan worden in de kringloop. Benieuwd?

Victor Franke is directeur van Relius en zet nieuwe circulaire producten in de (gevestigde) markt.

[/accordion-item]

[/accordion]

14.30 – 14.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Sneak preview ‘Circulair businessdesign’, Pieter van Os“]Maak zelf kennis met met Circo, op een circulaire wijze je eigen product of service herdefiniëren.

Pieter van Os is mede initiatiefnemer van Circo. Inmiddels drie jaar ervaring met de methode en het opleiden van trainers.

[/accordion-item]

[/accordion]

15.30 – 15.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ Maak kennis met circulaire verf, Victor Franke“]Ook verf kun je zo maken dat het weer opgenomen kan worden in de kringloop. Benieuwd?

Victor Franke is directeur van Relius en zet nieuwe circulaire producten in de (gevestigde) markt.

[/accordion-item]

[/accordion]

16.30 – 16.45 uur

[accordion clicktoclose=true tag=h4]

[accordion-item title=”+ De eerste 15.000 producten verkocht in de bouwkringloop, Bas Slager“]De bouwkringloop Amersfoort heeft in de eerste 4 maanden al 15.000 producten verkocht. Tijd voor opschaling.

Bas Slager

[/accordion-item]

[/accordion]