Cirkelstad Foodvalley

Cirkelstad Foodvalley faciliteert sinds 13 februari 2019 publieke en private koplopers in de regio. Door een bestuurlijk en operationeel netwerk te verbinden, 10 jaar aan ervaringen te delen via de Cirkelstad Academie, gezamenlijk op te trekken en te verbinden met het peloton van ondernemers in de regio. Dit doet Cirkelstad Veenendaal in samenwerking met de regio Foodvalley, waarbij 8 verschillende gemeentes aangesloten zijn. ‘Innovatie, clustervorming en circulaire economie’ is een van de hoofdthema’s in de Strategische Agenda van Regio Foodvalley.

In Living Lab Regio Foodvalley Circulair werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstituten sinds 2019 samen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Het doel is om grondstoffen niet meer weg te gooien, circulaire verdienmodellen te ontwikkelen en samen de innovatiekracht van de regio te vergroten. Binnen Foodvalley verzorgt Cirkelstad Veenendaal de invulling van de Community of Practice Bouw, en brengt daar de landelijke kennis en kunde in. 

Het belang van duurzaam ontwikkelen en een gezamenlijke taal voor circulair bouwen

De woondeal Regio Foodvalley is inmiddels een feit – 25.000 nieuwbouwwoningen tot 2030. Tijdens de CoP Bouw besteden we doorlopend aandacht aan Het Nieuwe Normaal. Maar inmiddels zijn er al weer nieuwe versies; er is een 0.5 versie uit van het raamwerk gebouw en een 0.4 versie van infra en gebied. We gaan in de CoP gezamenlijk met de eerste opdrachtnemers en opdrachtgevers in de regio een HNN-evaluatie traject doorlopen om van elkaar te leren, rondom bijvoorbeeld milieu-impact, omgang restmateriaal, losmaakbaarheid en materiaalgebruik.

Onze landelijke Community of Practice-bijeenkomsten brengen ondernemers samen met de gemeentes, woningbouwcorporaties en ministeries; we bespreken onderwerpen als circulair inkopen en aanbesteden, hoe invulling te geven aan het Nationale Isolatie Programma, biobased bouwen en nieuwe financieringsmodellen. Kortom: sluit je aan bij Cirkelstad en speel in op de landelijke en Europese wet- en regelgeving. Het verschil en impact maken we samen.

Hier vind je de actuele agenda van Cirkelstad.

Contact

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers, Cirkelstad Externe podia


06 229 685 68