• alle cirkelsteden

City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

We staan voor een aantal enorme uitdagingen. De komende jaren moeten ongeveer 1 miljoen woningen worden gebouwd, onze CO2-uitstoot drastisch teruggedrongen worden en moeten we veel minder materiaal gaan gebruiken bij alles wat we doen. De bouw kan hier een enorm verschil maken omdat ze momenteel verantwoordelijk is voor zo’n 40% van al het materiaalgebruik en CO2-uitstoot. En dat is nog exclusief het energiegebruik tijdens ‘bewoning’. 

De City deal verenigt de afdelingen Wonen en Circulariteit om gezamenlijk de nieuwbouwopgave zo in te richten dat de miljarden die daar de komende jaren heen gaan tot een zo circulair mogelijke gebouwenvoorraad leidt. Deze miljarden zullen genoeg marktpartijen verleiden om actief circulaire producten aan te bieden en circulaire woningen te gaan ontwerpen en bouwen. Anders maken deze partijen immers geen kans.

Opdrachtgever: BZK 

Projectleider: Gertjan de Werk 

Doel van het programma: 1 miljoen woningen tot 2030 zo circulair mogelijk uitvragen en realiseren 

Looptijd: 2020-2024 

Het programma

In de City Deal hebben meer dan 100 partijen uit de hele keten zich verzameld. Ministeries, provincies, steden, aannemers, woningcorporaties en andere opdrachtgevers, netwerken, belangenorganisaties en kennisinstellingen om van circulair bouwen de standaard te maken.  

Er wordt in 3 werklijnen samengewerkt: 

I. Biobased bouwen

Een circulaire wereld is gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen, de bouw zal in 2050 voor minimaal de helft van alle grondstoffen gebruik moeten maken van hernieuwbare grondstoffen als hout, stro, vlas, hennep, algen en mycelium.

II. Conceptueel en industrieel bouwen

We moeten sneller gaan bouwen, dat kan door industrieel te bouwen. Groot bijkomend voordeel is dat industrieel gebouwde woningen per definitie een lagere MPG score hebben en veel minder afval, uitstoot en transport met zich meebrengen dan de conventionele bouw. Komende jaren moet dus meer dan de helft van de woningen uit de fabriek gaan komen. 

III. Financiering

De investeringskosten voor circulair bouwen hoeven helemaal niet hoger te zijn, dat gaan we bewijzen. Aanvullend levert circulair bouwen over het algemeen juist veel extra waarde op. Financieel, bijvoorbeeld omdat beheer en onderhoud goedkoper is of de restwaarde van een gebouw hoger. Of op een hele andere manier, zoals gezondere binnenlucht, minder uitstoot tijdens de bouw of minder transportbewegingen. 

Waar we het met zijn allen over eens zijn, is dat er 1 taal gesproken moet worden. We moeten niet nog jaren verspillen aan het vinden van de juiste definitie voor circulair bouwen. Daarom heeft de City Deal de KPI’s van Het Nieuwe Normaal geadopteerd zodat elke partij in de keten volgens dezelfde grootheden en eenheden naar circulair bouwen kijkt. Zo hebben we het over hetzelfde, snappen we elkaar ambities en weet de markt waar ze de komende jaren aan toe is.  

Meedoen

In de City Deal hebben meer dan 100 partijen uit de hele keten zich verzameld. Aanmelden is nog steeds mogelijk! Meer informatie vind je op Agenda Stad. Voor vragen kan je contact opnemen met

Partners

Provincies: Zuid-Holland, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht.
Gemeenten: Leiden, Den Haag, Almere, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen, Dordrecht, Venlo, Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Amersfoort, Zaanstad, Amsterdam, Boxtel, Purmerend.
Rijksoverheid: ministerie van LNV, ministerie van BZK, ministerie van IenW.
Overige partners: Dura Vermeer, Van Wijnen, BAM, Bouwfonds Property Development (BPD), ASN Bank, Madaster Services Netherlands, Sustainer Homes, Sweco Nederland, ITMOOS, New Horizon, Urban Climate Architects, Finch Buildings, Cepezed projects, Rc Panels, Universiteit Utrecht (Urban Futures Studio), Hogeschool van Amsterdam, TU Delft (The Green Village), Hogeschool Utrecht, Platform31, Cirkelstad, De Bouwcampus, Stichting C-creators, iCircl, Netwerk Conceptueel Bouwen, Holland Houtland, Dutch Green Building Council, Aedes, Centrum Hout, Groen Ontwikkelfonds Brabant, Biobased Creations, Bouwend Nederland, MVO Nederland, BTIC, Brickton, AM Vastgoed, ASR, Blue City, Rabobank, Trivire, Buro Kade, Chainable, De Sleutels, Ons Doel, Duwo, Portaal Leiden, Healthy Homes, TNO, SVH, The New Block, Treeport, Stichting Probos, Koopmans Bouwgroep, Parteon, Coup-Group, Rijksvastgoedbedrijf, Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, Woonbron, Pioneering, NEPROM, Samenwerkingsverband Lente, Living Lab 040 en Synchroon.

Projectleider: Gertjan de Werk

Hulp nodig?

Ben jij actief met de City Deal? En kom je bij die uitvoering vragen tegen? Daar willen wij je vanuit Cirkelstad natuurlijk graag bij helpen! Onze bouwheren zijn erop voorbereid, je kunt ze zo bellen. Kijk even in welke regio jij actief bent.

Metropoolregio Amsterdam

Wouter van Twillert

Spinner Cirkelstad Almere, Cirkelstad Amsterdam, Cirkelstad Purmerend, Cirkelstad Haarlemmermeer, Cirkelstad Zaanstad


06 1418 44 71

Rosa Kip

Spinner Cirkelstad Biobased


06 55100709

Midden en Oost Nederland

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers, Cirkelstad Externe podia


06 229 685 68

Zuid-Holland

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

Zuid Nederland