Samen Versnellen: ‘Het Nieuwe Normaal’

Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland Circulair in 2050. Om deze ambitie te bereiken voor de bouwsector, is versnelling nodig. Versnelling op het inhoudelijke vlak: ‘Wat verstaan we onder circulaire bouwen en tot hoe ver moeten we gaan?’. En versnelling op het economische vlak: ‘Gaat deze markt wel ontstaan en zijn er voldoende referenties?’

BZK en Cirkelstad hebben het initiatief genomen voor het programma ‘Samen versnellen’. Hierin werken Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Dura Vermeer, Van Wijnen, Volker Wessels, BAM en Synchroon toe naar het  ondertekenen van het convenant: ‘Circulair bouwen: Het nieuwe normaal’ in 2023.

Meer weten over Het Nieuwe Normaal? De laatste updates vind je op de HNN pagina:

Lees hier meer over Het Nieuwe Normaal

Presentatie van Het Nieuwe Normaal 0.3 door Noor Huitema (Copper8)

Inleiding programma

Samen versnellen: Hoe dan? Copper8, Alba concepts, Metabolic, TU Delft en Accez hebben een tool ontwikkeld waarmee 100+ projecten van de deelnemers geëvalueerd worden. De evaluatierapporten bieden inzicht en lering op projectniveau, op programmaniveau bieden zij een database op basis waarvan we kunnen stellen wat circulair bouwen is en welk niveau behaald kan worden: Het nieuwe normaal.

Doen jullie dit alleen? De titel laat natuurlijk zien dat iedereen die wil versnellen mee kan doen. Dat kan door in jouw regio of met jouw sector ook te bouwen aan referenties. Het kan ook zijn dat jij je als evaluator ziet. We wachten in ieder geval niet tot 2023 om de resultaten te presenteren. Elk jaar publiceren we het nieuwe normaal en nodigen je uit voor een inhoudelijk debat.

Geïnteresseerd, wil jij als individu of collectief meedoen? Stuur je mail naar .

Inhoud programma

Deelnemers

Deelnemers landelijk initiatief Samen versnellen

 • De initiatiefnemers: BZK en Cirkelstad
 • Deelnemers: Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Dura Vermeer, Van Wijnen, Volker Wessels, BAM en Synchroon.
 • Evaluatieteam: TU Delft, Copper8, Alba concepts, Metabolic en Accez.

Deelnemers Regionaal programma MRA

 • De initiatiefnemers: MRA bureau en Ccreators
 • Deelnemers: Almere, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad, Haarlem, Flevoland, BPD, Dura Vermeer en Van Wijnen.
De projectevaluatietool

De projectevaluatie heeft twee doelen. Ten eerste er achter te komen wat we verstaan onder circulair bouwen. Welke thema’s spelen een rol wil je daadwerkelijk circulair kunnen bouwen. En ten tweede wat de impact is op het project en de organisatie wil je op deze thema’s gaan scoren. De projectevaluatie heeft de volgende vijf clusters aan thema’s

Materialen

 • Circulair materiaal
 • Circulair ontwerp
 • Milieu-impact
 • Giftige materialen

Energie

 • Energievraag beperken
 • Gebruik duurzame energie
 • Uitwisseling en opslag van energie

Water

 • Watervraag beperken
 • Gebruik regen- en grijswater

Sociaal

 • Werkgelegenheid
 • SROI

Management

 • Proces
 • Financieel
 • Juridisch
Het model ‘Het nieuwe normaal’

Het model kent een vijftal pijlers. De eerste is dat circulair bouwen niet bestaat uit één thema of te scoren is met één cijfer. Op al de thema’s van circulair bouwen heb je afzonderlijk te scoren om aan te tonen dat je circulair bouwen hebt doorgevoerd op een project. Zie het als een ‘tienkamp’, je mag pas meedoen als je je op de afzonderlijke sporten hebt gekwalificeerd.

Het nieuwe normaal geeft daarmee een minimale grens aan voor circulair bouwen. De gehele bouwsector zal daaraan moeten gaan voldoen. Bovenop de minimale grens ligt het excellente niveau. Per project kun je kijken of op thema’s een hogere ambitie wenselijk is. Wenselijk vanuit de opdrachtgever of als kans voor een opdrachtnemer om je te onderscheiden in de markt.

Het niveau van Het nieuwe normaal wordt bepaald op basis van de praktijk. Namelijk de 100+ projectevaluaties die door de periode heen afgenomen worden bij de deelnemende partijen. Zie het als een ‘continue marktdialoog’, we toetsen continue de markt op wat daar behaald kan worden en begeleiden de dialoog tussen opdrachtgevende- en opdrachtnemende partijen. Hierdoor kan het convenant in 2023 met vertrouwen getekend worden.

Ja, met de projectevaluatie-tool wordt je geholpen om per thema je score in te vullen en met bijbehorende validatie methoden je score te onderbouwen. Van belang, zo komen we aan onze referenties. Wellicht nog veel belangrijker is het gesprek dat ontstaat op basis van de projectevaluatie. Waar heb je al wel en waar heb je nog niet over nagedacht? Ook deze ervaringen delen we om te versnellen. Hoewel lastig bij een integraal thema zoals circulariteit, maar ook hier is afbakening noodzakelijk. Binnen de gebouwde omgeving maken we onderscheid tussen de domeinen ‘Gebied’, ‘Infra’, ‘Utiliteit en ‘Wonen’. De thema’s zijn vervolgens geclusterd naar stofstromen (materialen, energie en water), inclusiviteit en management.

De norm: ‘Het nieuwe normaal’

Het convenant ‘Circulair bouwen: Het nieuwe normaal’ wordt getekend door de partijen en iedereen die aan wil sluiten in 2023. Tot die tijd verschijnt jaarlijks de conceptversie van Het nieuwe normaal. Deze conceptversie is bedoeld om in een bredere kring bekendheid te creëren en te toetsen of er draagvlak voor bestaat.

De verschillende conceptversies zullen niet ‘compleet’ zijn. Elke nieuwe conceptversie bevat weer meer onderdelen die ingevuld zijn op basis van meer projectevaluaties. In 2020 verschijnt versie 0.1, in 2021 versie 0.2 en in 2022 versie 0.3. Op basis van 100+ projectevaluaties verschijnt de definitieve versie in 2023. Hieronder kun je de conceptversies downloaden.

Projectevaluaties en evaluatoren gezocht

Het Nieuwe Normaal wordt een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare en ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Daarnaast zorgt deze norm voor een eenduidige taal rondom circulair bouwen. Het Nieuwe Normaal wordt in 2023 gelanceerd. Op dit moment verkennen we door middel van projectevaluaties welke prestaties er mogelijk zijn. Daarom zijn we op zoek naar meer projectevaluaties. Ook jij kan je project hiervoor aanmelden!

Weten aan welke vereisten je project moet voldoen of welke informatie benodigd is? Download dan hier de checklist projectevaluatie.

Heb je geen project, maar wil je wel bijdragen aan deze norm? Doe dan het volgende:

Meld je aan als projectevaluator. Om het raamwerk van en de prestaties in Het Nieuwe Normaal te bepalen worden projectevaluaties afgenomen. Hier hebben wij evaluatoren voor nodig. Ben jij Cirkelstadpartner én wil jij projecten evalueren?

Meer informatie

Projectleider: Rutger Buch, Cirkelstad

Vragen: