Projecten gezocht voor voorbeeldenboek: toekomstbestendige gebouwen en gebiedsontwikkelingen

We moeten toekomstbestendig bouwen, renoveren en ontwikkelen. Natuurlijk omdat we onze (inter)nationale doelen op klimaat, natuur en materiaal willen halen. Maar ook om fijne en gezonde leefomgevingen te creëren. Dat klinkt ambitieus en kostbaar, maar dat hoeft het niet te zijn. Dat zien we al in de praktijk.

Die projecten gaan we verzamelen in een voorbeeldenboek.

Ken of heb jij een (lopend of afgerond) project dat bovengemiddeld scoort op minimaal twee van onderstaande thema’s?

  • duurzame mobiliteit
  • biobased en/of secundair materiaalgebruik
  • duurzame energie en installatie-arm bouwen
  • gezondheid
  • klimaatadaptatie en drinkwaterbesparing
  • biodiversiteit en natuurinclusief bouwen

Laat het ons dan weten. De projecten brengen we in het voorbeeldenboek in kaart met foto’s, succesfactoren, prestaties, (meer)kosten, meerwaarde en baten. We willen minimaal 50 gebieden en gebouwen vaststellen, waaruit we de 20 tot 25 ‘beste’ voorbeelden selecteren voor in het boek.

Heb of ken jij zo’n gebied of gebouw? Of ben of ken jij een expert en wil je meedenken? Stuur jouw gebouw, gebied of project of contactgegevens in via dit formulier.

< Koplopers Zuid-Holland tekenen manifest voor nieuwe standaard circulair bouwen | Materiaalgebruik: ‘Het hoeft niet in één keer perfect’ >