Publicatie circulaire inrichting openbare ruimte

Veel organisaties staan positief tegenover het gebruik van circulaire materialen in de openbare ruimte, maar in de praktijk blijkt dat het niet altijd eenvoudig blijkt om over te gaan tot aanschaf. Dat komt onder andere doordat bij ketenpartners niet altijd bekend is wat er op de markt verkrijgbaar is, of verondersteld wordt dat circulaire materialen duur zijn.

Om de openbare ruimte circulair in te richten moet je weten wat er al is en hoe deze nieuwe producten en toepassingen presteren. In deze nieuwe publicatie laat C-creators een aansprekende selectie zien van diverse innovatieve producten; ingedeeld naar grond en groen, meubilair, infrastructuur en bestrating.

< Optimal Scan GGW: Integrale scan voor duurzame en circulaire GWW | Nieuwe fabriek Van Wijnen landt in Heerenveen >