Optimal Scan GGW: Integrale scan voor duurzame en circulaire GWW

Meten van circulariteit, en tegelijk CO2, stikstof, fijnstof, natuurwaarden en sociale duurzaamheid meenemen? Met een Optimal Scan kan het!  

Gemeente Zevenaar, Heumen en Overbetuwe déden het ook, samen met NTP en Optimal Planet. In bouwteams werden een stuk of acht opties voor het onderhavige GWW-project ontwikkeld, en vervolgens tegen de meetlat gehouden die in de Optimal Scan is verwerkt. De Optimal Scan GWW is gebaseerd op ons generieke duurzaamheidskader voor gemeenten. 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
Figuur 1. Het generieke duurzaamheidskader voor gemeenten van Optimal Planet.  

In totaal heeft de Optimal Scan voor GWW 18 onderwerpen die voor de verschillende onderdelen van een werk gemeten worden, bijvoorbeeld cunet, fundering, wegdek en toplaag. De scan werkt met zowel LCA-gegevens en recyclingspercentages als meer kwalitatieve criteria zoals comfort en ecologische meerwaarde.  

Op basis van de analyse met de Optimal Scan voor GWW worden keuzes voor het ontwerpen van een optimale optie onderbouwd. Een initiatiefnemer kan zo heel duidelijk maken hoe er invulling wordt gegeven aan de eigen beleids- en projectdoelen. En die keuze wordt gemaakt op basis van tevoren gezamenlijk vastgestelde criteria en gewichten.  

Lees hier meer over Optimal Scans.

Casus: Circulair Fietspad gemeente Heumen 

Gemeente Heumen legt in november 2020 een circulair fietspad aan. Voorjaar 2020 werden acht opties werden ontwikkeld en vergeleken met een referentieoptie (fietspad as usual). Voor elke optie werden gegevens ingevoerd over: 

  • Materialen, zoals volumes, CO2 footprint productie en aanleg, transportafstanden, hergebruik, onderhoudbaarheid, losmaakbaarheid.  
  • Impact op lokaal milieu door aantasting van natuuroppervlak en uitstoot van stikstof. 
  • Social return in de keten, innovatie, comfort en lokaal inkopen. 

Dat leverde de volgende scores op: 

Figuur 2. De vergelijking van de opties voor bet circulaire fietspad van Heumen. 
* DF: Duurzaamheidsfactor t.o.v. referentie 
1. Energie & Klimaat 
2. Grondstoffen & Circulaire Economie 
3. Natuur & Milieu 
4. Welvaart, Gezondheid & Participatie 

De best scorende optie bleek ook verreweg het goedkoopst. Het grote merendeel van de grondstoffen bestaat uit lokaal al aanwezig materiaal, en grasfalt® heeft een lage CO2-footprint. Zowel de gemeente als aannemer NTP waren enthousiast over het proces en de uitkomst. Meer over grasfalt: http://www.grasfalt.nl/ 

Rob van Moerkerk (Projectleider bij aannemer NTP): “Door de Optimal Scan krijg je een objectief beeld van de duurzaamheidsopties. Op basis van dit inzicht kun je samen een gedragen keuze maken. Dit schept onderling vertrouwen.” 

Peter Rutten (Projectleider bij gemeente Heumen): “De Optimal Scan heeft ons goed geholpen met het zoeken naar een duurzame ontwerpvariant voor het fietspad. Daarnaast heeft het aangetoond dat duurzaamheid en circulariteit niet hoeft te leiden tot hogere aanlegkosten.” 

De cases van Overbetuwe en Zevenaar, en alle andere, zijn hier te vinden.

Heeft u ook een bouwteam (GWW of B&U) waarin deze werkwijze met Optimal Scans toegepast kan worden, of een aanbesteding waarvoor heldere en ambitieuze criteria nodig zijn? Laat het ons weten. Contactinfo: Reinier de Nooij, , 0638007327. 

Reinier de Nooij, Optimal Planet 

< Infra as a service in de praktijk gebracht met De Circulaire Weg | Publicatie circulaire inrichting openbare ruimte >