Inleiding

De eerste crossovers tussen dorp en RDM zijn er al

Op RDM Campus werken techniekonderwijs, kenniscentra en bedrijven samen aan duurzame innovaties in de praktijk van maritieme techniek, procestechnologie, energie, logistiek, mobiliteit, bouw en making.

 

Casebeschrijving

OPGAVE

Innovatie als uitgangspunt – Gabrielle Muris is directeur van de RDM Campus en was kwartiermaker voor de vestiging van de scholen: ‘Toen we begonnen was het no go area, de resten van de RDM waren in verval.’ Albeda College en de Hogeschool Rotterdam waren de first movers, en in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam zorgde Gabrielle voor organisatie, financiën, communicatie, netwerk en de opbouw van het congrescentrum, belangrijk in het kader van placemaking.

Haar onmisbare sparring partner was Bert Hooijer, die vanuit het onderwijs en het kenniscentrum van Hogeschool Rotterdam vanaf de allereerste plannen mede-initiatiefnemer was. ‘Samen met een ontwikkelteam hebben we het hele concept bedacht en aan de praat gekregen. Vanuit de ambitie om op een maat­schappelijke relevante manier, onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen, met innovatie als uitgangspunt. De ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam had hier z’n hoofdkwartier en dacht mee over een nieuwe toekomst voor het gebied. Woonbron haakte aan met het belang van het dorp in het vizier.’

AANPAK

Succesfactoren – De letters RDM bleven staan, maar hebben wel een andere, eigentijdse betekenis gekregen: Research, Design and Manufacturing. Gabrielle Muris: ‘Er staat veel op papier over innovatie en samenwerking, maar letters moeten gaan leven. Hier kun je het gewoon zien en ervaren, dat is de meerwaarde van de fysieke ruimte: het historische karakter van deze locatie werkt uitnodigend om te experimenteren.’ Die mooi opgeknapte ruimte is zeker een van de succesfactoren. Industrieel erfgoed krijgt meestal een culturele bestemming. Maar hier, uniek in Europa, is het onderwijs een bedrijvigheid geworden. Studenten worden opgeleid in een inspirerende omgeving. Een andere succesfactor is de samenwerking. Bijvoorbeeld in Con­cept House Village, een project van de Campus en Woonbron met nog andere partners, zoals TU Delft, Clean Tech Delta en andere bedrijven. ‘Zeker als je in tijden van crisis tot innovatie en nieuwe vormen van productontwikkeling wil komen, dan is open source samenwerking, vanuit gedeelde belangen en ambities noodzake­lijk. Dat kun je als overheid of als bedrijfsleven niet alleen.’

De pioniersfase is voorbij. ‘We zijn nu Centre of Expertise, Bert Hooijer is de directeur. Ik ervaar die erkenning als een bekroning op ons werk. Het is in ieder geval iets dat je niet van te voren kunt bedenken.’

RESULTAAT

Band wordt sterker – Profiteert het dorp mee? ‘Ja, deels zeker wel, maar dat proces heeft tijd nodig. Het is niet zo dat het dorp ineens weer bruist van het leven nu de Campus weer wordt ontwikkeld, ook al bestellen we hier de krentenbollen bij de lokale bakker. Ik heb wel het gevoel dat de banden tussen het dorp en het RDM-terrein in de toekomst sterker zullen worden, al wordt het nooit meer zoals vroeger. Daarom was het zo’n mooi moment toen, ter gelegenheid van de ingebruikname van de Aqualiner, de poort tussen het dorp en het Campusterrein weer openging. Daar bewaar ik heel goede herinneringen aan.’ De eerste crossovers tussen dorp en RDM zijn er al. ‘Een van onze docenten woont op Heijplaat in de oude politiepost en recent zijn twee ondernemers gestart met RDM Makerspace, waarmee ze het machinepark van de Hogeschool buiten school­tijd ter beschikking stellen aan derden. Een mooie mogelijkheid om jongeren te interesseren voor techniek. Zo organiseren ze activiteiten voor de basisschool op Heijplaat. En tijdens de dag voor oud-werknemers en bewoners proberen wij de mensen een stukje geschiedenis terug te geven. Ook het Havenbedrijf onderhoudt goede contacten met Heijplaat. Ze investeren in zaken waar ze normaal gesproken niet over gaan, zodat dit unieke gebied met inzet van alle partijen weer een boost krijgt.’

 

De letters RDM krijgen nu een andere, eigentijdse betekenis

 

Aanhouder wint – De leerpunten zitten vooral in het proces. ‘We hebben in 2007 een visie voor dit gebied op papier gezet. Die doelen hebben we bereikt, maar de weg ernaartoe is wel anders geweest dan gepland. De verbouwing duurde langer, en toen die eenmaal klaar was brak de crisis uit en konden bedrijven hun toezeg­gingen niet meer nakomen. De hallen vol krijgen met bedrijven kostte dus meer inspanning dan we in ons aanvankelijk enthou­siasme hadden voorzien, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is lastig mensen uit hun comfortzone te krijgen, om partijen en middelen bij elkaar te krijgen, maar de aanhouder wint.’

Een mooi bijeffect van de komst van de scholen naar de Campus is de Aqualiner, een voorwaarde van de scholen om zich hier te vestigen. ‘Dat is van onschatbare waarde om het gebied te ontwikkelen, Rotterdam is nog slechts voor het gevoel ver weg, in werkelijkheid ben je er in tien minuten.’

www.rdmcampus.nl