Inleiding

Investeren in de gemeenschap

De Huiskamer is het nieuwe ontmoetings- en infocentrum op de begane grond van het appartementengebouw van de Heijse Blick. Een plek waaraan de bewoners zelf invulling kunnen geven, investeren in de gemeenschap op Heijplaat.

 

Casebeschrijving

OPGAVE

Midden in het gebied – Met de grootse nieuwbouwplannen werd ook het oude wijkcentrum, een gezellige ontmoetingsruimte met een bar en een biljart, gesloopt. En tegelijkertijd was er geen representatieve ruimte om, met alle nieuwbouwplannen, potentiële nieuwe bewoners in te ontvangen. Voor Liset ’t Hart, binnenhuisarchitect van beroep, reden genoeg om het zelf te organiseren. Ze liet haar oog vallen op de bedrijfsruimte onder de Heijse Blick, met veel glas, midden in het gebied.

Liset is nog steeds verliefd op die plek: ‘Met dat idee, dáár of niet, ging ik naar Erwin Zwijnenburg, directeur bij Woonbron. Een heel bijzondere man. Toen hij hier begon kon hij bij wijze van spreken het dorp niet opkomen of hij werd uitgejouwd. Maar hij heeft veel zaken vanuit zijn hart gerealiseerd, hij ging het zelf uitleggen bij mensen als er problemen waren. Erwin was meteen enthousiast over mijn plan. Ik maakte een grote-lijnen-businessplan en het was geregeld. We krijgen de ruimte van Woonbron gratis, eerst voor twee jaar en onlangs is het omgezet voor onbe­perkte duur, met een opzegtermijn van drie maanden, en dat is heel bijzonder.’

AANPAK

Kracht van vrijwilligers – Toen de subsidie voor de inrichting van de Huiskamer via het IKS rond was, vroeg Liset ’t Hart samen met Corina de Jong, gebieds­regisseur bij Woonbron, een aantal dames om als vrijwilliger gastvrouw te zijn. ´Die dames werken hier nog steeds, samen met één gastheer. Ook aan Corina, een waanzinnig wereldwijf, hebben we, net zoals aan Erwin, de afgelopen jaren enorm veel steun gehad.’ Liset ziet wel een groot leerpunt: ‘Er is behoefte aan duidelijke plannen in Rotterdam voor de komende twintig, dertig jaar. Maar bij de beleidsmakers ontbreekt het volledig aan visie en daadkracht. De maatschappij ontwikkelt zich, er zit veel kennis bij de bewoners. Mijn advies: neem ze serieus en ondersteun ze, werk met heldere afspraken en spelregels, en stimuleer hun initiatieven.’

Het ging Liset ook om de sociale cohesie. ‘De lijm was er tussen­uit. Nieuwbouwplannen werden almaar uitgesteld, veel mensen trokken weg uit het dorp. Daarvoor in de plaats zag je nieuwkomers die alleen uit waren op een goedkope tijdelijke woning; ze hadden geen binding met Heijplaat.’

 

Er zit veel kennis bij de bewoners. Mijn advies: neem ze serieus en stimuleer hun initiatieven.

 

RESULTAAT

Deze ruimte is van iedereen – Ze blijft heel enthousiast over de plek: ‘We zijn nu twee jaar open en ik heb het idee dat steeds meer mensen, zoals de enthousi­aste club biljarters, de weg naar de Huiskamer vinden. Dat is de enige reden van het bestaan. Het is een mooie ruimte, open en uitnodigend, alle mensen die hier vrijwillig hun tijd investeren worden daar ook heel gelukkig van. We organiseren leuke evene­menten, meestal iets met eten, een high-tea of een taartenwed­strijd. We willen graag dat mensen vanuit de buurt iets verzinnen om hier te organiseren. Binnenkort komt er een “Leer je buren kennen”-avond. Dat soort activiteiten slaat geweldig aan.’

Voor privé feestjes wordt huur gerekend, niet concurrerend met andere gelegenheden, en wie een avond wil organiseren over duurzaamheid of iets wat met het dorp te maken heeft, kan gratis terecht. Ook het spreekuur van de politie, van Eneco en Woonbron vindt plaats in de Huiskamer, en het Kledingpunt is vlakbij. Liset: ‘Ik nodig mensen uit om hier te komen, de ruimte is van iedereen. Toch heb ik wel eens het gevoel dat ik een beetje alleen sta in mijn enthousiasme. Veel verenigingen en organen in Heijplaat hebben hun eigen stekje. Het is best een moeilijk dorp. Mensen zijn een beetje angstig, ze verwachten nog dat alles voor ze geregeld wordt, zoals in de RDM-tijd. Soms lijken ze liever in problemen te denken dan in oplossingen. En dan blijft er altijd een groep, ik kan er de vinger niet helemaal op leggen, die je nooit zult bereiken. Ik had zelf toen ik hier pas woonde, voordat mijn kind naar school ging, ook geen behoefte aan veel contacten in de buurt.’

 

Alle mensen die hier vrijwillig hun tijd investeren worden daar heel gelukkig van.

 

Samen iets van maken – Al met al ziet Liset de toekomst zonnig tegemoet: ‘Het is positief dat het dorp nog bestaat en dat het er zo uitziet, met Courzand, het Dokkaffee, de waterbus, en de campus, een schooltje met goede resultaten. Laten we er samen iets van maken. Het zou doodzonde als er geen nieuwe uitbreiding komt met leuke huizen en leuke nieuwe mensen. Ik hou van Heijplaat, het is lekker ruig en groots, maar ook klein en lieflijk, alle contrasten bij elkaar.’

www.heijplaat.com/De_Huiskamer