Resultaten actieteams Platform CB’23 gepresenteerd

Onder grote belangstelling werden tijdens een online event nieuwe leidraden voor circulair bouwen overhandigd aan Vincent Gruis, Voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Twee actieteams hebben afgelopen jaar bouw-brede werkafspraken opgesteld over Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen, toepasbaar in zowel de GWW als in de B&U. Tijdens het event werden daarnaast concrete projecten getoond uit de Platform CB’23 implementatietrajecten die afgelopen jaar de leidraden Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw met behulp van een coach hebben toegepast. Beide onderwerpen worden na de zomer opgepakt in specialistische actieteams om een versie 3.0 van de leidraden op te stellen. Het derde actieteam dat nieuw opgericht wordt zal zich gaan buigen over Toekomstig hergebruik om prestatie-eisen voor volgende cycli op te stellen. 

Vincent Gruis en Hans Wamelink. Foto © Charles Batenburg

Vincent Gruis over de leidraden die hij in ontvangst heeft genomen: ‘Opschalen en versnellen wordt mogelijk als de voorwaarden in beleid, regelgeving en tools gereed zijn. Daarna kun je, met richting en houvast, in volle versnelling vooruit. Platform CB’23 ontwikkelt met hun leidraden een set aan basisafspraken voor het basiskamp in 2023 zodat partijen aan de slag kunnen met de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2050. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23 zijn beide een schakel voor circulair bouwen, het is belangrijk om alles aan elkaar te verbinden.’ 

Edwin van der Wel, voorzitter Regieraad Platform CB’23: ‘Platform CB’23 is gestart vanuit de filosofie dat partijen in de keten van de circulaire bouweconomie duidelijkheid en afspraken nodig hebben om te kunnen versnellen. We zijn in 2018 begonnen met een vorm van harmonisatie die nog vóór normering ligt. Werken aan oplossingen en concepten in een open proces met veel betrokkenen. Wij zijn er trots op dat Platform CB’23 nu een belangrijke positie in de bouw heeft als dé plek voor uniforme afspraken omtrent circulair bouwen. Wij zetten die route graag voort richting 2023.’

 

Vincent Gruis en Edwin van der Wel. Foto © Charles Batenburg

Nieuwe actieteams vanaf september 2021 

Na een uitvoerige inventarisatie in de markt pakt Platform CB’23 een nieuw onderwerp op waarvoor sector-breed behoefte is aan afspraken: Toekomstig hergebruik. Dit gaat over de vraag wat je moet weten van een bestaand bouwwerk voordat je de daarin gebruikte materialen, producten, draagconstructies, etc. kunt hergebruiken. En welke eisen je bij nieuwe producten etc. kunt stellen aan volgende levenscycli; het toekomstig hergebruik. Daarbij wordt bekeken hoe regelgeving aangepast moet worden om hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken. 

Daarnaast zullen de afspraken van Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw worden verdiept. Voor meten gaat dat specifiek over waardebehoud en waarderen als derde module in de ontwikkelde kernmethode. Voor paspoorten komt o.a. aandacht voor datamanagement en het toegankelijker ontsluiten van de leidraad door het aanscherpen van welke informatie voor verschillende doelen kan worden vastgelegd. Ieder actieteam verweeft hierin de eerdere leidraden van Platform CB’23 en bestaande handreikingen m.b.t. circulariteit, bijvoorbeeld van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Zo zetten we weer een volgende stap naar een meer circulaire bouwsector. 

Downloads 

De leidraden Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen, evenals eerdere leidraden zijn op de website te downloaden: https://platformcb23.nl/downloads. De toelichtende webinars zijn binnenkort op de website terug te kijken.  

Voor meer informatie, neem contact op met Platform CB’23 via of bel 015-2690998 of neem een kijkje op www.platformcb23.nl

< Wereldwijd Circulair inkoopsysteem zet de standaard | Hout, het logische antwoord >