Wereldwijd Circulair inkoopsysteem zet de standaard

Internationaal zijn er veel verschillende standaarden, wetten & regelgeving en duurzame ontwikkeldoelen waar iedereen aan wil voldoen. Maar hoe doe je dat? Als een bedrijf claimt dat het duurzaam is of hun producten circulair zijn; is dat dan ook zo? “Veel bedrijven willen risico’s minimaliseren en winst maximaliseren om zo hun duurzaamheid om te zetten in handelingsperpectief ”, stelt Kelly Ruigrok van het Nationaal Duurzaamheids Instituut.

Kelly Ruigrok

Maar daar zit nu precies een probleem én een uitdaging. “Veel organisaties hebben veel informatie en data, maar weten niet goed wat ze er mee kunnen, hoe ze er mee moeten werken en welke uitkomsten ze er uit kunnen halen”, legt Ruigrok uit. Ook ontbreekt het volgens haar bij veel bedrijven aan een goed plan om structureel met duurzaamheid en circulariteit aan de slag te gaan. Daarom vragen veel van die bedrijven zich dan ook vaak af of ze wel echt voldoen aan al die duurzaamheidsclaims.

Global Sustainable Enterprise System (GSES)

De oplossing voor al deze problemen is het Global Sustainable Enterprise System in de markt gezet. “Het systeem meet op verschillende niveaus”, legt Ruigrok uit. “Aan de ene kant op certificaatniveau, aan de andere kant op procesniveau van de organisatie of supplychains, en als laatste op product- en projectniveau.” Het leuke aan het ‘Huis van Duurzaamheid’ is volgens Ruigrok dat je heel duidelijk kunt zien wat gemeten wordt en wat duurzaamheid precies inhoudt. “We meten in het huis op zes verschillende onderwerpen waaronder circulaire economie. Ook hebben we op product/projectniveau een circulaire footprint gelanceerd.”

Concreet ratingsysteem

Het systeem werkt samen met andere systemen, schema’s en frameworks. “Het is eigenlijk een concreet ratingsysteem om aan te geven waar we staan, waar we naartoe gaan en hoe gaan we de inkoper overtuigen om duurzaam in te kopen.” Alle data van het platform wordt onafhankelijk gevalideerd en gecertificeerd door onafhankelijke instellingen als KIWA, en het internationale UCSL.

Hoe dan?

Zo dan! Cirkelstad en GSES-platform hebben samen een database-gebouwde omgeving gepresenteerd. Hierin staan producten die gemeten zijn op verschillende topics en waarop gezocht kan worden. Dit moet aansturen op het willen verifiëren van data om op die manier tot handelingsperpectief te komen, én om tot een ecosysteem te komen waarin inkoop en verkoop elkaar ontmoeten door duurzaamheid.

< ‘Beschikbaarheid van data is motor voor circulariteit’ | Resultaten actieteams Platform CB’23 gepresenteerd >