Subsidie Circulaire ketenprojecten in 2021 weer open

Goed nieuws! Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft het voornemen de subsidieregeling Circulaire ketenprojecten in 2021 wederom open te stellen met een vergelijkbaar budget als dat van 2020. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

De subsidieregeling is dit jaar zeer populair gebleken. Toen de regeling werd opengesteld, op 9 april, zijn er zoveel aanvragen ingediend dat het budget meteen overvraagd was. Wanneer de regeling weer opengaat, is nog niet bekend. Echter, het is zaak om een eventuele aanvraag zo vroeg mogelijk voor te bereiden. 

Is deze subsidieregeling interessant voor jouw project? Lees dan gauw verder. 

Let op: de informatie is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die bij de officiële aankondiging van de subsidieregeling bekendgemaakt worden. 

Subsidie Circulaire ketenprojecten 

Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of jouw processen of businessmodel circulair organiseren? En wil je daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan jou daarbij ondersteunen. 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie geldt een aantal voorwaarden, zoals:  

  • Het circulaire ketenproject is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot. 
  • Het samenwerkingsverband bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 mkb-ondernemers. Deze mkb-ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende rollen in een keten en zijn niet met elkaar in een groep verbonden. Grote bedrijven mogen ook meedoen, maar kunnen geen subsidie aanvragen. 
  • Eén van de mkb-ondernemers is de penvoerder. Deze moet namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag indienen. 
  • Een ondernemer kan één keer per kalenderjaar een subsidie voor een Circulair ketenproject ontvangen. 
  • De deelnemers aan het samenwerkingsverband huren een procesbegeleider in die minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Er mag echter geen sprake zijn van belangenverstrengeling. 
  • Het project gaat om experimentele ontwikkeling of om proces- en organisatieinnovatie.  
  • De looptijd van het project is maximaal 2 jaar. 

Klik hier voor alle voorwaarden. 

Budget 

In 2020 bedroeg de subsidie 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van € 20.000. De subsidie was beschikbaar per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband (minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers). Het totale budget bedroeg € 1.360.000 en was beschikbaar op basis van ‘first come, first serve’. 

Aanvragen 

De datum waarop aanvragen kunnen worden ingediend, is nog niet bekend. Desondanks is het verstandig om zo snel mogelijk uit te zoeken of jouw project in aanmerking kan komen voor deze subsidie. Immers, hoe sneller dit duidelijk is, hoe sneller een eventuele aanvraag kan worden voorbereid. 

Ben je van plan een circulair ketenproject uit te voeren en benieuwd of dat in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact met ons op. Samen kunnen we bekijken of het project voldoende aansluit. Indien nodig kunnen we je tevens ondersteunen bij het vinden van samenwerkingspartners of een procesbegeleider. 

Telefoon: 06 1318 9461 of 055 843 4815 

E-mail:  

Venntiv is partner van Cirkelstad. Bekijk onze website voor meer informatie. 

< Ook inzicht in circulaire kansen voor uw project en zo de MPG verlagen? | Sponsor nieuwbouw met producten >