Tweede programmafase van Het Nieuwe Normaal

In december 2023 werd de eerste definitieve versie van Het Nieuwe Normaal gepubliceerd: een eenduidige taal voor circulair bouwen. Op 13 juni 2024 is het vervolgprogramma gestart met bestaande én nieuwe programmapartners. Samen met deze opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwsector gaan we ervaring opdoen, Het Nieuwe Normaal 1.0 aanscherpen en toewerken naar een eenduidige werkwijze.

Eind vorig jaar is de eerste definitieve versie van Het Nieuwe Normaal gepubliceerd: HNN 1.0. Een eenduidige taal met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties voor de bouwsector. Met leidraden voor Gebouw, Infra en Gebied. Op 13 juni 2024 zijn we het vervolgprogramma gestart, waarbij de focus ligt op de toepassing.

Nieuwe partners in de programmaraad
Vanuit de wens om een eenduidige taal te creëren voor circulair bouwen nam Cirkelstad in 2019 het initiatief om een leerprogramma te starten: Samen Versnellen. Samen met zes opdrachtgevers en zes opdrachtnemers: Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Synchroon, Van Wijnen en VolkerWessels. In deze volgende fase verwelkomen we met trots een aantal nieuwe partners in de programmaraad: Provincie Zuid-Holland, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Eindhoven, Gemeente Groningen, G40, ProRail, Boskalis, KWS en CROW.

Inhoudelijke ondersteuning 
De partijen in de programmaraad worden ondersteund door een vast kernteam van de adviesbureaus Copper8, Alba Concepts, Metabolic, Witteveen+Bos en de TU Delft. Voor het afnemen van HNN evaluaties en het opvolgen van hulpvragen uit de markt zijn de volgende bureaus aangesloten: Brink, C-Creators, Draaijer, Flux Partners, Meijs Ingenieurs, RHDHV, Volantis en W/E adviseurs. Ook wordt er verbinding gelegd met verschillende regio’s en branches om actief met hen de eenduidige taal toepasbaar te maken met en voor hun achterban.

Voortgang
Het team van HNN Gebouw legt in deze volgende fase de nadruk op het breder toepasbaar maken van HNN. Zo wordt er werk gemaakt van HNN Sloop en HNN Bestaande bouw. Bij het team van HNN Infra wordt er een groot belang gehecht aan de actieve samenwerking met de transitiepaden van het KCI programma en Duurzaam GWW. Het team van HNN Gebied brengt circulariteit in de context van toekomstbestendige gebiedsontwikkeling en ontwikkelt met de betrokken partijen een nieuwe Citydeal.

Doe mee en teken het manifest
Wil jij ook met Het Nieuwe Normaal voor de bouwsector aan de slag? Dat kan, graag zelfs! Spreek je uit en teken het Manifest. Dan kom je op de website te staan en word je periodiek op de hoogte gehouden. Je kunt de leidraden gebruiken en je kunt eigen projecten aanmelden om te laten evalueren.

Over Het Nieuwe Normaal
Het Nieuwe Normaal (HNN) is de nieuwe, gedragen standaard voor circulair bouwen met haalbare én ambitieuze prestaties voor gebouwen, infra en gebied. Het Nieuwe Normaal is gestart op initiatief van Cirkelstad en het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in Nederland verantwoordelijk voor de bouwsector. Het opstellen van Het Nieuwe Normaal komt voort uit het programma Samen Versnellen, om te komen tot een gedeelde standaard en eenzelfde taal voor circulair bouwen. Vanaf de start van het programma is samen gewerkt met zes grote opdrachtgevers vanuit de publieke sector en zes grote bouwers en ontwikkelaars als vertegenwoordigers van de bouwsector.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met programmaleider Rutger Büch via 06-47432515 of via .

< Hergebruik staal: Het kan en is nodig voor een duurzame gebouwde omgeving | Terugblik van een inspirerende partnerdag >