Terugblik van een inspirerende partnerdag

We kijken terug op een prachtige en leerzame middag bij de KAS in Woerden, met meer dan 140 partners en vrienden! Met inspirerende sprekers, verbindende sessies, prikkelende infostands en inhoudelijke meet-ups.

Op woensdag 5 juni 2024 trapten we de partnermiddag af met de Algemene Ledenvergadering. Rutger Sypkens van de Raad van Toezicht nam ons mee in de verantwoording over 2023. Bert Krikke, directeur van Cirkelstad gaf een update over het collegeprogramma 2024-2026: ‘Bouwen binnen planetaire grenzen voor iedereen’. Download hier de presentatie (PDF).

Terugkijken? Je kunt het deel van Bert Krikke tijdens de Algemene Ledenvergadering hier terugkijken. En je kunt het deel van Rutger Sypkens tijdens de Algemene Ledenvergadering hier terugkijken.

Keynote speech: Jacqueline Cramer
Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord en het Bouwakkoord Staal, praatte ons bij over het circulair en CO2-arm maken van de beton- en staalketen. De beweging om de beton- en staalketen in de bouw ambitieus te verduurzamen is in gang gezet. Het gaat er nu om iedereen daarin mee te nemen. De presentatie (PDF) download je hier.

Terugkijken? Je kunt de keynote speech van Jacqueline Cramer hier terugkijken.

Het Nieuwe Normaal: Rutger Büch met Frank van Schadewijk (ProRail)
Op 7 december 2023 is de eerste definitieve versie van Het Nieuwe Normaal gepresenteerd. Rutger Büch presenteerde het vervolgprogramma waarin het toepassen centraal staat. Als partner van HNN deelde Crystal Ririassa (niet fysiek aanwezig) van het Rijksvastgoedbedrijf en Frank van Schadewijk van ProRail hun inzichten en ervaringen. De presentatie (PDF) vind je hier.

Terugkijken? Je kunt hier de presentatie van Rutger Büch en Frank van Schadewijk over HNN terugkijken.

Infostands
Tijdens de pauze werden de infostands met verschillende thema’s goed bezocht door de partners.

 • Cirkelsteden, thema’s en programma’s:
  Bij een levensgrote landkaart van Nederland maakten spinners en partners hun vragen, aanbod en programma’s van circulair en inclusief bouwen inzichtelijk.
 • Producenten & Leveranciers en Sloop:
  Een duurzame toekomst vraagt om slimme inzet van materialen en een vernieuwende aanpak van sloop en ontmanteling. Als spinner van Cirkelstad Sloop beantwoordde Dick van Veelen diverse vragen zoals: Hoe zetten we nieuwe en bestaande producten in in de bouw? Hoe ontmoeten producenten en leveranciers elkaar? En wat is een andere, circulaire aanpak voor sloop ofwel oogst/ontmanteling?
 • Sociaal / Geen uitval:
  Er werd gekeken naar het concreet maken van de kansen in een sociale en inclusieve bouw economie op basis van ervaringen en onbenut (arbeids)potentieel.
 • Cirkelstad Jong:
  Cirkelstad Jong is een netwerk voor young professionals die werkzaam zijn in de circulaire bouweconomie. Chantal Spruit, spinner van Cirkelstad Jong, organiseerde een speeddatesessie om eens op een andere manier kennis met elkaar te maken.
 • Het Nieuwe Normaal:
  Circulair bouwen heeft een eenduidige taal: Het Nieuwe Normaal. Bij deze infostand kon je kennismaken met HNN Gebouw, HNN Infra en HNN Gebied. Daarnaast werden er vragen gesteld aan de experts en kon je het HNN Manifest ondertekenen.
 • Gebiedsontwikkeling:
  Invulling geven aan circulaire gebiedsontwikkeling? Bij de infostand ‘Gebiedsontwikkeling’ kon je je laten inspireren door de 12 voorbeeld projecten of meer informatie krijgen over het opleidingsprogramma CE Gebiedsontwikkeling.

Meet-ups
Tijdens het tweede deel van de middag waren er meet-ups, waar de partners een van de vijf bij konden wonen.

 • Organisatiecultuur circulariteit:
  Hoe krijg je je hele organisatie mee in de circulaire mindset? Claire Brouwer (TranCiBo) vertelde over het benutten van de Interventietoolbox HNN en hoe je barrières om kunt vormen in succesvolle (gedrags)interventies. De presentatie (PDF) vind je hier.
 • Circulair Financieren:
  De transitie naar een circulaire bouw is zeker niet alleen een technische opgave, maar vraagt ook om een andere waardering en andere financiering. Daarom starten we met een thematische community Circulair Financieren. Bert Krikke (Cirkelstad) nam de partners mee in de uitdagingen en kansen van circulair financieren. Wat is er nodig om de circulaire bouweconomie op een duurzame en toegankelijkere wijze te financieren? De presentatie (PDF) vind je hier.
 • Biobased:
  Als spinner van Cirkelstad Biobased nam Rosa Kip ons mee in hoe we biobased bouwen met elkaar verder brengen, welke uitdagingen er zijn en hoe je dit met een passende businesscase kunt implementeren. De presentatie (PDF) vind je hier.
 • Toekomstbestendige Gebiedsontwikkeling:
  Spinner Vera van Maaren en programmaleider Gertjan de Werk deelden updates over de community Cirkelstad Gebiedsontwikkeling. In breakoutsessies werd dieper ingegaan op diverse onderdelen: manifest, tijdlijn, kringloopsluiten, citydeal. De presentatie (PDF) vind je hier.
 • Cirkelstad Internationaal:
  Eind mei ondertekenden we samen met Vlaanderen Circulair een intentieverklaring, om de samenwerking voor een circulaire bouweconomie te versterken. Als spinner van Cirkelstad Internationaal nam Bas van de Westerlo de partners mee in de kansen van internationale samenwerking. Bas van de Westerlo: “Door internationaal samen te werken kunnen we de kennis delen die in de betreffende landen wordt opgedaan. We kunnen samenwerken aan uniforme regels en standaarden, en we kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van systemische knelpunten.” De presentatie (PDF) vind je hier.

Keynote speech: Emma Westerduin
Emma Westerduin, Hoofd Architectuur en Design bij Except Integrated Sustainability, sloot de dag af met een inspirerende keynote speech. Met een sterke verbeeldingskracht en gevoel voor sociale rechtvaardigheid en menselijk perspectief nam ze ons mee in het verhaal van Orchid City. Orchid City is ‘s werelds eerste blauwdruk voor een betaalbare, duurzame stad. Het brengt bewezen duurzame innovaties samen in één holistische visie voor gebieden van 500 tot 50.000 inwoners. Orchid City biedt oplossingen voor uitdagingen zoals energie, circulaire grondstoffen, duurzaam voedsel en sociale programma’s, en biedt ook betaalbare woningen in een nieuw fundament voor een gezonde community. De presentatie (PDF) vind je hier.

Emma Westerduin: “Orchid City is een volledig zelfvoorzienende stad of wijk die in alle levensbehoeften voorziet. We introduceren een plek vol hoop die 140% van de carbon footprint reduceert en toch betaalbaar is. Orchid City draait op bestaande innovaties die op een slimme manier worden samengebracht, waardoor we dit vandaag al kunnen realiseren en antwoord geven op de uitdagingen van deze tijd.”

Terugkijken? Je kunt de keynote speech van Emma Westerduin hier terugkijken.

Bedankt!
Op het zonnige terras van KAS in Woerden sloten we deze geslaagde partnerdag af onder het genot van een hapje en een drankje.

Dank aan alle partners, vrienden, spinners, sprekers, sessieleiders, de Raad van Toezicht en andere aanwezigen. Tot volgend jaar! 

< Tweede programmafase van Het Nieuwe Normaal | Lancering ‘Utrechtse Aanpak Biobased Isoleren’   >