Vlaanderen en Nederland versterken samenwerking voor circulaire bouweconomie

Foto: PHNX AGENCY (C) Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Antwerpen, 29 mei 2024 — Vlaanderen Circulair en Cirkelstad hebben vandaag een Joint Declaration of Intent ondertekend om de bilaterale samenwerking op het gebied van circulaire economie te bevorderen. Deze overeenkomst markeert een belangrijke stap in de richting van gezamenlijke inspanningen om duurzame bouwpraktijken te stimuleren en de transitie naar een circulaire bouweconomie te versnellen.

Achtergrond
Vlaanderen Circulair, aangesteld door de Vlaamse Regering in het kader van Visie 2050, werkt al jaren aan het behoud van hulpbronnen en het verminderen van materiaalvoetafdruk. Nederland heeft zich sinds 2016 met het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050′ gecommitteerd aan soortgelijke doelen. Beide regio’s erkennen nu het belang van nauwere samenwerking om deze ambities te realiseren.

Hoofdpunten van de overeenkomst
De Joint Declaration of Intent richt zich op verschillende strategische gebieden:

Gemeenschappelijke dialoog ontwikkelen

  • Zakelijke kansen: Creëren van zakelijke mogelijkheden voor bedrijven die investeren in circulaire producten en diensten.
  • Kennisuitwisseling: Bevorderen van kennisdeling tussen beide regio’s en op Europees niveau.
  • Standaarden en regelgeving: Werken aan uniforme regels en standaarden binnen Europa.

Versterking van de circulaire bouweconomie

  • Identificeren knelpunten: Oplossingen koppelen aan standaarden, regels en best practices.
  • Uitwisselen goede praktijken: Bezoeken aan proefprojecten, wetenschappelijke samenwerking, financieringsmogelijkheden.
  • Gezamenlijke initiatieven: Economische en wetenschappelijke samenwerkingen verkennen.
  • Ondersteuning steden: Circulariteit verankeren in stedelijk beleid bij (her)ontwikkeling van gebieden, infrastructuur, gebouwen.

Verdere samenwerkingsbepalingen
Deze overeenkomst treedt onmiddellijk in werking voor een periode van vijf jaar met optie tot verlenging. Een werkgroep zal worden samengesteld voor verdere uitwerking en follow-up.

Toekomstige stappen
Beide partijen zullen blijven werken aan:

  • Het betrekken van andere regio’s binnen Europa.
  • Ondersteunen onderwijsinitiatieven rond circulaire bouweconomie.
  • Introduceren bedrijven met circulaire meerwaarde in andere landen.

Samen bouwen we aan een duurzame toekomst!

Foto: PHNX AGENCY (C) Ministerie van Buitenlandse Zaken.

< Lancering ‘Utrechtse Aanpak Biobased Isoleren’   | Ben jij onze nieuwe freelance communicatiemedewerker? >