Werk jij bij lokale overheid op het gebied van duurzaamheid?

Van ambities stapelen naar ambities koppelen in gebiedsontwikkeling. Hoe doe je dat als overheidsorganisatie? Help jij ook andere provincies en gemeenten door jouw vraagstukken, kennis en ervaringen hierover te delen?

Hoe zorg je voor een gedragen afwegingsmodel voor een integrale ambitie, visie, beleid en implementatie? En hoe neem je collega’s of gemeenten (vanuit rol provincie) hierin mee? Voor onderwerpen als de energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit, natuurinclusief en klimaatadaptief. In een land waar we vechten om ruimte, de woningmarkt enorm onder druk staat en we hebben te maken met onder meer de klimaat- en stikstofcrisis. Waar een extra onderwerp op het lijstje al snel wordt ervaren als meer tijd, meer menskracht, een grotere complexiteit en meer geld in plaats van het bieden van meervoudige waardecreatie. Maar waar de urgentie des te hoger is om een en ander toekomstbestendig te ontwikkelen.

Vul de enquête in

Vanuit het Cirkelstad leernetwerk provincies & gemeenten willen we graag krachten bundelen. Dus ben je werkzaam voor een gemeente of provincie op (één van de domeinen van) duurzaamheid? Dan de hulpvraag om even de tijd te nemen om deze enquête zorgvuldig in te vullen (uiterlijk 15 september). De enquête duurt ongeveer 10 minuten om te voltooien.

Ook kun je ons helpen door dit bericht te sturen naar je relevante collega’s of de enquête per e-mail door te sturen. De uitkomsten van de enquête worden gedeeld in het Cirkelstad leernetwerk provincies & gemeenten in de programmering van 2022-2023. Je bent uiteraard welkom om hier aan deel te nemen!

< Stap extra op circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom | Column Transitieteam Circulaire Bouweconomie: Betrek ook de burger bij circulaire bouw >