100% biobased uw budget voor onkruidbestrijding verlagen

Het fenomeen onkruidbeheersing in het groen en verhardingen heeft een nieuwe dimensie gekregen door het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen.

Het 100% biobased BioSeal Pavement  is ontwikkeld om de groei van onkruid te voorkomen tussen de voegen van elementverhardingen zoals betontegels en straatstenen.

Nadat de bestrating is aangebracht kan daar waar onkruidgroei verwacht wordt de voegen op een hele simpele manier behandeld worden met BioSeal Pavement. Nadat de bovenste 2 á 3 centimeter van de voegen van de bestrating vol geveegd zijn met schoon fijn zand zoals bijvoorbeeld straatzand wordt met een lage drukspuit het product over de voegen aangebracht. Het transparante materiaal bindt zich met het zand en de steen of tegel en voorkomt onkruidgroei voor een ruim aantal jaren.

Door de voegen van de elementverhardingen met BioSeal Pavement te behandelen voorkom je het achteraf bestrijden van onkruid met bijvoorbeeld bosmaaiers waarvan de plastic draden in het milieu belanden, met borstelen waar door slijtage ook restdelen in het milieu belanden of net heet water. Door het gebruik van het biobased voegenmiddel  draagt de gebruiker bij aan maar liefst 12 Sustainable Development Goals (zie ook https://mviplatform.nl/bioseal-pavement). 

Voorwaarden voor het goed functioneren van het 100% biobased product is een volgens de voorschriften aangebrachte ondergrond, een vakkundig aangebrachte verharding en een goed gevulde voeg van de elementverharding die niet of nauwelijks meer nazakt. BioSeal Pavement is ontwikkeld door Natural Plastics International samen met de Chemistry Campus uit Bergen op Zoom en Impershield.

Interessant voor toepassing in bijvoorbeeld straatgoten, langs bebouwing, tuinen, kolken, lichtmasten en verkeerspalen.

Door aan de voorkant een investering in tijd en middelen te doen bestaat de winst door deze duurzame aanpak o.a. uit het langdurig het voorkomen van een aantal malen per jaar onkruid te bestrijden, geen transportbewegingen, geen eventuele afzettingen en verkeersvoorzieningen, vermindering overlast, geen milieubelasting door versplinterde maaidraden en/of borstels.

Naast het voorkomen van onkruid in de voegen van elementverhardingen kunnen wij ook het 100% biobased voorkomen van alg- en mosgroei op elementverhardingen. Door de behandeling wordt tevens de toplaag van het behandelde product langdurig hersteld en wordt zo tevens de levensduur wordt verlengd.

Meer informatie

Bert van Vuuren
06-51108947

https://www.naturalplastics.nl/producten/bioseal-pavement

< Circulair BZK in zicht 2022 – Over hulpmiddelen | Samen werken aan een circulair Leiden >