Samen werken aan een circulair Leiden

Gemeente Leiden staat achter de landelijke ambitie Nederland circulair in 2050. Dat lijkt nog ver weg. Maar pionieren kost tijd. Voor de overgang naar meer hergebruik, efficiënter materiaalgebruik en kennisdeling is samenwerking met ondernemers essentieel. Het gaat daarbij dan ook niet alleen over je eigen bedrijfsvoering maar om samenwerking in de gehele keten: van leverancier tot consument en van producent tot afvalverwerker. Om deze samenwerking te bevorderen organiseerde gemeente Leiden en PLNT de netwerkbijeenkomst Leiden meets Circulair 2022.

Leiden meets Circulair 2022 – PLNT Leiden | © Verkijk

Leiden meets Circulair 2022

Tijdens deze netwerkbijeenkomst konden ondernemers ervaringen uitwisselen en kennisdelen. De middag begon met een kick-off van wethouder Yvonne van Delft (Energie, Werk en Inkomen & Cultuur) en Bastiaan de Roo (Directeur PLNT Leiden).

Wethouder Yvonne van Delft (Energie, Werk en Inkomen & Cultuur): “Ik ben onder de indruk van de hoeveelheid initiatieven die de afgelopen jaren zijn ingediend. Deze laten een enorme professionele aanpak zien en bewijzen dat design, duurzaamheid en innovatie heel goed samengaan. Waar mogelijk kunnen initiatieven elkaar versterken en zo het netwerk vergroten. Ik hoop dat er zoveel mogelijk ondernemers bij dit netwerk aansluiten.”

Bastiaan de Roo (Directeur PLNT Leiden):”Het is gaaf om te zien dat de circulaire initiatieven steeds professioneler en haalbaarder worden en daadwerkelijk door de markt worden opgenomen. Waar het een paar jaar geleden nog vooral de pioniers waren, zie ik steeds meer innovatieve projecten en samenwerking op lokaal en regionaalniveau.”

Aansluitend werd, onder leiding van, veilingmeester Sander Kuin de Circulaire Pitch Auction geopend. Er zijn ruim twintig initiatieven, hulpvragen en aanbiedingen gepitcht. Er zijn mooie contacten gelegd – van het afnemen van reststromen tot het aanbieden van studentenonderzoeken -waar ondernemers echt mee geholpen zijn. Na de Pitch Auction was het tijd voor de borrel op de circulaire beursvloer. Hier hebben de kennisdragers binnen het netwerk hele concrete producten laten zien en deelden ze hun ervaringen over hoe ze met circulariteit aan de slag zijn gegaan. Leiden meets Circulair was zo’n groot succes dat er gestreefd wordt om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Bent u geïnteresseerd? Bekijk de aftermovie: www.gagoed.nl/leidenmeetscirculair en hopelijk tot volgend jaar!

Leiden meets Circulair 2022 – PLNT Leiden | © Verkijk

Subsidie Circulair Verwaarden

Om circulaire initiatieven van ondernemers in Leidse regio financieel te ondersteunen, heeft gemeente Leiden de subsidie Circulair Verwaarden. Initiatiefnemers kunnen een bijdrage van maximaal € 15.000,- aanvragen voor een initiatief. Het initiatief moet de circulaire economie in Leiden helpen versnellen. De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de vierde ronde is 10 september 2022. Dit kan via: gemeente.leiden.nl/subsidiecirculairverwaarden. Mede dankzij deze subsidieregeling zijn er al mooie initiatieven gestart, concrete circulaire producten gemaakt én zijn er waardevolle nieuwesamenwerkingen ontstaan. Samen werken aaneen circulair Leiden

Heb je ideeën over hoe de gemeente Leiden het samenwerken en netwerken met ondernemers rondom de circulaire economie kan bevorderen? Laat het ons weten via: d.oostdam@leiden.

< 100% biobased uw budget voor onkruidbestrijding verlagen | Vijfde editie van cursus Kruislaaghout komt eraan! >