9 miljoen voor duurzame infra projecten gemeenten en provincies

Vanaf 1 juli kunnen aanvragen worden ingediend voor de Specifieke Uitkering Klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten (SPUK KCI). De SPUK KCI is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgezet om gemeenten en provincies te stimuleren binnen GWW-projecten maatregelen toe te passen die CO2-uitstoot verminderen en een circulaire economie bevorderen.

De regeling in het kort

 • De regeling is ontwikkeld voor alle Nederlandse gemeenten en provincies.
 • In totaal wordt 9 miljoen euro vrijgemaakt om duurzame maatregelen in GWW-projecten te stimuleren.
 • Per gemeente/provincie kan maximaal € 400.000 worden aangevraagd.
 • Aanvragen kunnen vanaf 1 juli 2024 tot 20 december 2024 worden ingediend, of tot het budget op is.
 • De te nemen maatregelen dragen aantoonbaar bij aan vermindering van CO2-uitstoot, het verlengen van de levensduur van materialen en/of het verminderen van gebruik van (nieuwe) grondstoffen.
 • De regeling focust op projecten die gericht zijn op aanleg en onderhoud van:
  • Wegverharding of bestrating in de openbare ruimte.
  • Bruggen, tunnels of viaducten.
  • Waterkeringen, riolering of wegmeubilair in de openbare ruimte.

Meer informatie en vragen
Bezoek www.duurzameinfra.nl/spuk-kci of neem deel aan een van de digitale informatiebijeenkomsten: op 25 juni van 15.30 tot 17.00 en op 27 juni van 12.00 tot 13.30.

Tijdens de bijeenkomsten wordt toelichting gegeven op de regeling, wordt een voorbeeldproject behandeld en is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden
Mocht je deel willen nemen aan een van deze bijeenkomsten, dan kun je je aanmelden door een mail te sturen naar .

< Terugblik communitybijeenkomst #3 Cirkelstad MRA | Aan de slag gaan met Het Nieuwe Normaal in Zuid-Holland: Een kwestie van een vraag stellen >