Aan de slag gaan met Het Nieuwe Normaal in Zuid-Holland: Een kwestie van een vraag stellen

Vorig jaar zijn we in Zuid-Holland gestart met een opschalingsprogramma Het Nieuwe Normaal (HNN) – een nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op circulair bouwen – wat ondersteund wordt door de provincie. Opschalen waarmee? Meer partijen laten kennis maken met HNN, meer partijen activeren HNN toe te passen op projecten en meer partijen ondersteunen bij de implementatie in de organisatie.

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie: “We moeten de transitie naar een circulaire samenleving zo spoedig mogelijk versnellen om onze klimaatambities voor 2030 én 2050 te realiseren. Hier maken wij ons samen met innoverende bedrijven, kennisinstellingen en vernieuwersnetwerken hard voor. Een initiatief als Het Nieuwe Normaal biedt bouwbedrijven een leidraad die nodig is om onze gezamenlijke doelen te halen.”

Inmiddels hebben we honderden partijen kunnen meenemen in wat HNN inhoudt, hebben enkele tientallen partijen in Zuid-Holland deelgenomen aan een leertraject HNN en het manifest HNN ondertekend, komen er meer en meer hulpvragen op ons af om HNN bijvoorbeeld in beleid te borgen of in uitvragen mee te nemen en ondersteunen we diverse partijen intern om hiermee stappen te zetten. Ook zijn er landelijk allerlei handreikingen ontwikkeld waarmee partijen concreet aan de slag kunnen. Om bijvoorbeeld HNN mee te nemen in een aanbesteding, HNN juridisch te borgen en inzichtelijk te maken welke conceptwoningen HNN-proof zijn.

Van hulpvraag naar toepassing
Onderstaande hulpvragen zijn een greep uit welke vragen er voorbij komen en die we proberen passend op te pakken:

  • Hoe maak je tenderteksten concreet m.b.v. HNN?
  • Hoe kun je circulair / HNN borgen in prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporatie?
  • Kunnen jullie ons helpen met het doorrekenen van onze conceptwoning a.d.h.v. HNN en advies geven over het mogelijke verbeterpotentieel?
  • Hoe kun je HNN doorvertalen naar gronduitgifte voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein?
  • Kunnen we een interne sessie organiseren rondom HNN om collega’s hierin mee te nemen?
  • Hoe kunnen we als gemeente HNN stimuleren en evalueren bij bouwprojecten van derden?
  • Voor het opstellen van een circulair beleid, hoe zit het met Paris Proof en HNN? Hoe verhouden die 2 zich tot elkaar? En hoe maak je dit concreet?

Want het stellen van een eerste, concrete hulpvraag – is onze ervaring – opent deuren naar actie, toepassing en implementatie!

Doe mee met Het Nieuwe Normaal!
Wil je als (Zuid-Hollandse) gemeente, woningcorporatie, aannemer, projectontwikkelaar of architectenbureau ook aan de slag met Het Nieuwe Normaal? En heb je een vraag, behoefte, idee of voorbeeld? Neem dan contact op met spinner Thirza Monster via .

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

< 9 miljoen voor duurzame infra projecten gemeenten en provincies | Update Cirkelstad Zuid-Holland: Het niet weten >