Terugblik communitybijeenkomst #3 Cirkelstad MRA

Afgelopen maandag was de derde communitybijeenkomst van Cirkelstad MRA, in de mooie raadzaal van Zaanstad. Er was een grote groep aanwezig vanuit de gemeente Zaanstad zelf, onder andere een mooie vertegenwoordiging vanuit de procesmanagers.

Bijeenkomst #3 Cirkelstad MRA

Yenal Çevik (afdelingshoofd projectmanagement, gemeente Zaanstad) heeft verteld over hoe hij duurzaamheid heeft aangepakt in zijn vorige werk bij RWS en hoe de strategische opgave duurzaamheid zich voor Zaanse procesmanagers doorvertaalt. 

Femke Nagel (Visiespecialist duurzaamheid en kwartiermaker Zaanstad circulair) deelde de visie en de lopende verduurzamingstrajecten in de gemeente Zaanstad.

Niels Franssen (Brink, spinner Cirkelstad Eindhoven) heeft ons in vogelvlucht meegenomen door Het Nieuwe Normaal en hoe iedereen er concreet mee aan de slag kan gaan. Ook heeft hij een inkijkje gegeven in hoe de gemeente Eindhoven Het Nieuwe Normaal implementeert.

Imme Groet (Building Balance) sloot aan om te vertellen over biobased bouwen, welke rol gemeentes kunnen spelen bij het stimuleren van biobased bouwen en wat Building Balance hier allemaal in doet en ook in de regio ondersteuning kan bieden.

Presentaties en aanvullende links

Discussievragen
De deelnemers hebben nog een aantal discussievragen meegekregen. Ook als je niet aanwezig was, kan het interessant zijn om met elkaar het gesprek aan te gaan, hoe je de thema’s verder in je organisatie kunt inbrengen. De volgende discussievragen kunnen daar wellicht bij op gang helpen:

Waar in het proces kan duurzaamheid/HNN geborgd worden? 

Bieden we in onderhandelingen genoeg prikkels voor duurzaamheid? 

Wat houdt je nu tegen om (meer) met duurzaamheid/HNN aan de slag te gaan? 

Waar kunnen we elkaar nog beter versterken / opzoeken (zowel binnen gemeente als met andere partijen)? 

Op welk project zie je concrete kansen? Wat heb je daar voor nodig?

Volgende communitybijeenkomst Cirkelstad MRA
De volgende communitybijeenkomst van Cirkelstad MRA zal zijn op dinsdag 24 september in de middag, in Amsterdam. Verdere details over invulling van het programma volgen binnenkort, maar zet het vast in de agenda!

(Hulp)vragen?
Heb je specifieke onderwerpen die je graag terug zou willen laten komen in een van de volgende bijeenkomsten? Of heb je een ander goed idee voor invulling van de community? Kom je graag in contact met een bepaalde partner of een andere community van Cirkelstad? Loop je ergens tegenaan in het circulair / duurzaam bouwen? Ben je benieuwd of andere partners in de keten tegen vergelijkbare vraagstukken aanlopen? Laat het Liesbeth Willemsen weten via onderstaande contactgegevens.

Liesbeth Willemsen

Spinner Cirkelstad Almere, Cirkelstad Amsterdam, Cirkelstad Purmerend, Cirkelstad Haarlemmermeer, Cirkelstad Zaanstad


06 144 822 82

< Kansrijke ketens voor urban mining in Stadsregio Parkstad Limburg | 9 miljoen voor duurzame infra projecten gemeenten en provincies >