Afscheid van Rutger Büch (en toch ook weer niet)

In Nederland staan we aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk. Alles wat is bedacht, ontwikkeld en getoetst op het gebied van circulair bouwen zal in de komende periode schaal gaan krijgen. Met het nieuwe Collegeprogramma onder de arm zullen we grotere programma’s gaan draaien die ondersteuning bieden aan heel Nederland. Een nieuwe fase – en het moment waarop Rutger Büch het bestuur van Cirkelstad overdraagt. 

Benoeming tot Ereburger 2023 tijdens Partnerdag bij bekendmaking directievacature

Na 17,5 jaar Cirkelstad breekt ook voor Rutger een nieuw hoofdstuk aan: “Cirkelstad gaat een volgende fase in, wordt ‘volwassen’. En dat vraagt om een ander profiel. Mijn kracht zit meer in verbinden en ontwikkelen. Daarom is dit ook geen echt afscheid: ik blijf mijn tanden zetten in de doorontwikkeling van bijvoorbeeld Het Nieuwe Normaal. Daarbij heb ik werk gemaakt van het bijeenbrengen van koplopers. Dat wil ik nu gaan doen met de platforms die Nederland rijk is. Die verbinden om kennisdeling te versterken en circulair Nederland een nog sterkere stem te geven.” 

Hij blikt terug op een bijzondere tijd: “Waar Cirkelstad begon in Rotterdam, met een eerste projectje, zijn we nu bezig met het neerzetten van een nationale standaard. Dat zegt iets over wat wij hebben gedaan, maar ook over de professionalisering van de sector. De beweging van Cirkelstad is echt ontstaan vanuit kracht, bottom up. Zonder verplicht karakter, maar vanuit de energie. Wie wil het verschil maken en staat open om kennis te delen? We zien de koplopers van toen nu het podium pakken om hun verhaal te vertellen. Het is een rijk ecosysteem waar wij ons steentje aan hebben bijgedragen. En waar we begonnen met een kleinere groep partijen die vooral werd gedreven door intrinsieke motivatie, is circulair bouwen nu een agendapunt voor een veel grotere groep en wordt het stap voor stap verplichtend voor de gehele sector.” 

Zijn wens voor de toekomst? “Die ligt eigenlijk in lijn met ons nieuwe Collegeprogramma. Dat we circulair bouwen echt uit de inspiratiefase weten te halen en projectteams weten te activeren. Neem circulair bouwen als standaard mee. Dat we de aanpak in de lijnorganisatie weten te implementeren. Op die manier zal circulair bouwen niet alleen op papier, maar ook in de praktijk het nieuwe normaal worden!” 

Rutger blijft tot eind 2023 aan in zijn rol als bestuurder/directeur bij Cirkelstad. In de tussentijd zijn we natuurlijk hard op zoek naar onze nieuwe bestuurder. Is deze rol jou op het lijf geschreven? Laat van je horen! Je vindt hier de vacature. 

< ‘De MPG-lat kan lager dan de huidige norm’  | Circulair BKZ in zicht 2023 – Over ketensamenwerking >