Akkoord op het Klimaatakkoord 2019

Dik tien jaar geleden is Cirkelstad ontstaan tussen vier mensen die in de praktijk actief waren. Hun ambitie om toe te werken naar steden zonder afval, zonder uitval. Door de jaren heen is de beweging groter geworden maar altijd vanuit ‘de mens’ die actief is met een project, een case, beleid etc. 

Het Rotterdamse initiatief is mede door het ministerie van I&W opgepikt om, door middel van een green deal, op te schalen naar vijf Cirkelsteden. Het ministerie van BZK zet inmiddels haar schouders er onder om niet alleen naar meer steden toe te groeien, maar ook te werken aan een nationale convenant ‘circulair bouwen als het nieuwe normaal’.

Het doet er toe om ‘als onderwerp’ op de Rijksagenda te staan. Je merkt aan alle kanten dat dan de wind in de zeilen komt, minder zenden en meer reageren op de vraag die ontstaat. Het eerste expliciete voorbeeld daarvan was het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Wie kent de ambitie 2050 niet?!

En toen kwam daar het Klimaatakkoord. Natuurlijk met de focus op ‘het energiesysteem’ van Nederland. Maar tegen de achtergrond van de rijksambitie om in 2050 100% circulair te zijn, een mooi programma om actief de gebouwde omgeving circulair te realiseren:

  • Alle woningen, gebouwen en infra worden onder de loep genomen. 
  • Een wijkgerichte aanpak wordt voorgestaan waarbij de acceptatie van de bewoners/partijen uit die betreffende wijk erachter moeten staan. Dat scheelt. Vanaf het begin is deze participatieve werkwijze onderdeel van de coöperatie. Daarbij komt dat partner Plein06 een ‘game’ heeft ontwikkeld om met stakeholders in/rond een wijk in gesprek te komen over het meest optimale energiesysteem. In gesprek met elkaar, en met alle lokale belangen, kom je achter de impact van energie-keuzes op de gebouwde omgeving. 
  • Vervolgens heeft een andere partner, Alba concepts, een circulaire producten catalogus opgezet. Als je immers weet wat de impact is op de gebouwde omgeving, dan kun je ook een circulair alternatief uitrekenen aan de hand van deze lijst. Zeg….we hebben een circulair loket gemaakt voor een gemeente!
  • Vervolgens kom je in het akkoord tegen dat zowel de GWW als de industrie gericht werk maken van circulariteit. Binnen de GWW-sector lijkt de nadruk te liggen op de ‘grondbalans’. Om het grondstoffengebruik circulair in te richten. Bij de industrie zie je dat zowel het proces (het maakproces) als het product circulair wordt ingericht.

Laat die vraag maar ontstaat in de praktijk. Mooi dat de partners van Cirkelstad die gezamenlijk al jaren actief zijn en investeren in deze visie, gewaardeerd worden en hopelijk op nog meer plaatsen actief kunnen worden.

Sterker nog, tijdens het AO van 3 juli reageert Kajsa Ollongren op de vraag van van der Lee of circulair nog iets meer nadruk kan krijgen in het toekenningstraject als het gaat om selectie van proeftuin wijken: “Ik vind het een goed idee. Is ook een prioriteit voor het kabinet. Ik kan mij goed voorstellen dat we dit in de nieuwe uitvraag ook expliciet opnemen. Dat gemeenten zouden aangeven hoe ze aardgasvrij zouden combineren met circulair. En het zou ook mooi zijn dat zo’n thema als circulair in 1 of meerdere proeftuinen naar voren komt, dat zou ik heel mooi vinden”.

Vragen over onze gebiedsgerichte (energie)aanpak, de circulaire producten catalogus? Neem contact op met Rutger Büch.

download hier het klimaatakkoord

Rutger Büch

Programmaleider Samen Versnellen

< Cirkelstad Apeldoorn is live! | Even voorstellen…. Opcirkelen in de Bouw >